Indented Wire
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. / 5 มม. / 6 มม. / 7 มม. / 8 มม. / 9 มม.
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง แบบมีรอยย้ำอย่างตรง มอก. 95-2540
Last Update : 09:47:52 13/08/2020
Chevron Wire
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. / 5 มม. / 7 มม.
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง แบบมีรอยย้ำอย่างเฉียง มอก. 95-2540
Last Update : 09:47:43 13/08/2020
Crimped Wire
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. / 5 มม.
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง แบบหยัก มอก. 95-2540
Last Update : 09:47:33 13/08/2020
PC Strand
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม. / 9.5 มม. / 12.4 มม. / 12.7 มม. / 15.2 มม.
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิด 7 เส้น มอก. 420-2540
Last Update : 09:47:19 13/08/2020

Page View  11  
Product Information :

Product Name:  
PC Strand


Product Category:   โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Product Sub-Category:   PC Strand
Brand:   SWI 
Product Type :  
Short Description :   ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิด 7 เส้น มอก. 420-2540
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by SIAM WIRE INDUSTRY CO.,LTD.
Tel. 038-088061-63  Fax. 038-088060
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login