ว่าด้วยเรื่องของ GHS ตอนที่ 1
GHS คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันครับ
Last Update : 07/05/2014 16:20:23
การยกเคลื่อนย้ายของหนักกับการใส่เข็มขัดพยุงหลัง
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก คือ กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ไม่เกินอัตราน้ำหนักต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้ (๑) เด็กหญิง (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี) ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม (๒) เด็กชาย (ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี) ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม (๓) ลูกจ้างหญิง ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม (๔) ลูกจ้างชาย ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
Last Update : 05/03/2014 13:26:28
ความต่างของ กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี
จากกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงสงสัยว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี ต่างกันอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกาศข่าวหลายช่อง ใช้ทั้งคำว่า กัมมันตรังสี กับ กัมมันตภาพรังสี จนเกิดความสับสนกันว่าควรใช้คำว่าอะไร ทั้งนี้ ที่ถูกต้องใช้คำว่า สารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็น สสาร เป็นวัตถุจับต้องได้ที่สามารถปล่อยรังสีออกมาได้ แต่หากมีการแผ่รังสีออกมาจากสารนั้นอีกต่อจึงจะเรียกกว่า กัมมันตภาพรังสี ส่วน สารกัมมันตภาพรังสี คือ พลังงาน ที่จับต้องไม่ได้ เป็นปรากฏการณ์ที่สารกัมมันตรังสีปล่อยรังสีออกมา ดังนั้น หากเป็นเป็นสสาร จะไม่ต้องใช้คำว่า ภาพ
Last Update : 05/03/2014 13:24:19
วิธีการบำรุงรักษาตลับกรองอากาศ
เนื่องจากตลับกรองอากาศทุกรุ่นมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบในตลับกรอง จึงควรบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี โดยมีหลักการง่ายๆ ดังนี้
Last Update : 29/03/2011 16:26:47
เข็มขัดป้องกันการตกจากที่สูง ชนิดหัวเข็มขัดแบบล็อคอัตโนมัติ
Brand : SSEDA
Model : SABN-A1-7001
เข็มขัดป้องกันการตกจากที่สูง ใช้งานง่าย เก็บได้สะดวกด้วยตัวเก็บเช็คแบบอัตโนมัติ
Last Update : 16:38:44 07/05/2014
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support High Premium Grade)
Brand : DEFEND
Model : DEFEND
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 16:31:54 07/05/2014
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support Economy Grade)
Brand : VALECO 1
Model : VALECO 1
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 16:31:34 07/05/2014
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support Premium Grade)
Brand : VALECO 2
Model : VALECO 2
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
Last Update : 16:31:10 07/05/2014
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) รหัส SSEDA MP
Brand : SSEDA
Model : SSEDA MP
หมวกทรงญี่ปุ่น สำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน รูปทรงไม่ซ้ำใคร
Last Update : 14:42:08 07/05/2014

Page View  13561  
Product Information :

Product Name:  
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support High Premium Grade)


Product Category:   ความปลอดภัย และสุขภาพ
Product Sub-Category:   เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง
Brand:   DEFEND 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของ หรือเคลื่อนย้ายของด้วยท่าทางซ้ำๆ
     
 

เข็มขัดพยุงหลัง Back Support

เข็มขัดพยุงหลัง : สวมใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บอันเกิดจากยกอย่างผิดวิธี หรือยกของเกินน้ำหนัก 
- ผลิตจาก Elastic คุณภาพสูง ให้ความยืดหยุ่น
- เสริมสายรัดเพิ่มเป็นสายคู่ ให้กระชับมากยิ่งขึ้น 
- เสริมแท่งสแตนเลส Rigid รองหลัง เพิ่มการรองรับตำแหน่งสมดุลของกระดูกสันหลัง ภายใต้ภาวะการทำงานได้มากขึ้น
- น้ำหนักเบา สวมใส่รัดกระชับ
- สามารถปรับขนาดได้เหมาะสมตามสรีระร่างกาย

ตารางเทียบขนาดไซต์ของเข็มขัดพยุงหลัง

 

Product Related
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support Economy Grade)
Brand : VALECO 1
Model : VALECO 1
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเก
เข็มขัดพยุงหลัง ป้องกันการปวดหลัง (Back Support Premium Grade)
Brand : VALECO 2
Model : VALECO 2
เข็มขัดพยุงหลัง หรือ เข็มขัดป้องกันการปวดหลัง ใช้ป้องกันการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการใช้กล้ามเนื้อมากเก
© 2000-2008 CopyRight by Esco Premium Co., Ltd.
Tel. 02-509-0099  Fax. 02-5091737-8  Website. http://www.escopremium.com/
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login