ผลงานก่อสร้าง โครงการ บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัด
บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัด ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต : 350 ตันแป้ง/วัน น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 5,000 ลบ.ม./วัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 20,000 ลบ.ม./วัน ทดแทนน้ำมันเตาได้ 12,000 ลิตร/วัน คิดเป็นมูลค่า 156,000 บาท/วัน
Last Update : 07/07/2011 16:14:27
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ
โครงการ แป้งมันอิสาน
Last Update : 07/07/2011 16:00:12
จำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE สำหรับปูรองสระน้ำ
Brand : AUA
ผ้าปูบ่อ , คลุมบ่อ
Last Update : 15:35:10 04/09/2013
จำหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas
Brand : P&S
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plants ดังต่อไปนี้
Last Update : 15:33:23 04/09/2013
ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ HL (Hight Rat Anaerobic Lagoon)
P&S Design Co., Ltd. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ดังต่อไปนี้
Last Update : 10:20:24 06/07/2011
จำหน่ายและติดตั้งแผ่น PVC สำหรับปูรองสระน้ำ
Brand : P&S
จำหน่ายและบริการงานติดตั้งแผ่น PVC ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ASTM ดังนี้
Last Update : 15:49:32 05/07/2011

Page View  10044  
Product Information :

Product Name:  
ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ HL (Hight Rat Anaerobic Lagoon)


Product Category:   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Product Sub-Category:   ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ HL
Brand:    
Product Type :   บริการ 
Short Description :   P&S Design Co., Ltd. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ดังต่อไปนี้
     
 

น้ำเสียจากโรงงานไหลเข้าสู่กระบวนการบำบัดนำเสียบ่อที่ 1 เข้าบ่อดักทราย บ่อที่ 2 บ่อหมักกรด และบ่อที่ 3 บ่อปรับ PH ดังภาพ

ปูผ้าและคลุมบ่อแล้วเสร็จ

อาคาร Blower + ห้อง PUMP

ภาพการเผาไหม้ของ Flare Gas

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ HRAL

 

© 2000-2008 CopyRight by P&S DESIGN CO., LTD
Tel. 023120165  Fax. 023120166  Website. www.psbiogas.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login