เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / UV-FAN
Brand : Light Progress (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.621/2553)
Model : M1/25, M2/55
Last Update : 10:21:33 06/12/2017
หน้ากากเต็มหน้า 3M FF400
Brand : 3M
Model : FF400
เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่กับใบหน้า ครอบคลุมจมูก ปาก และ ดวงตา เพื่อกรองสารอันตรายซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วยส่วนหน้ากาก และตัวกรอง ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา
Last Update : 13:12:26 16/11/2017
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน
Brand : PCA Technology
Model : Olfosense
เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
Last Update : 10:35:50 16/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ
Brand : Defient Technology
Model : TOCAM
Miniature Gas Chromatograph for VOCs in Air
Last Update : 13:46:16 06/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Brand : Defient Technology
Model : FROG-5000
เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบของเบนซีนโทลูอีน, เอทิลเบนซีนและไซลีน (BTEX) และสารอินทรีย์อื่น ๆ ระเหย (VOCs) ในน้ำอากาศและดิน
Last Update : 15:49:09 03/11/2017

Page View  9655  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / UV-FAN


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   Light Progress (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.621/2553) 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

          สามารถทำลายเชื้อโรค เช่น บักเตรี วัณโรค ไวรัส และ เชื้อรา โดยสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาขณะที่ท่านทำงานอยู่ในห้อง (Working Area) เหมาะสำหรับลดการ ปนเปื้อนของเชื้อในอากาศ เช่น ห้องไอซียู ห้องผ่าตัด ห้องตรวจโรค ห้องทันตกรรม ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องยา ห้องชัณสูตรโรค ห้องเตรียมอาหาร ห้องบรรจุน้ำดื่ม ฯลฯ โดยการใช้แสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 253.7 nm ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูงสุดของแสงอัลตราไวโอเลต และให้ความปลอดภัยในขณะใช้งานด้วยการทำงานแบบระบบปิด (closed cycle) โดยเครื่องจะดูดอากาศเข้าสู่ UV Chamber ที่มีผิวเหมือนกระจกเงา เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาสู่ภายนอกอีกครั้ง จึงเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงสุด
          การทำงานใช้ระบบพัดลมดูดอากาศภายนอก เข้าสู่ตัวเครื่องทางด้านหน้าของตัวเครื่อง อากาศจะไหลผ่านระบบแสง UV โดยถ้ามีเชื้ออยู่ในอากาศจะถูกทำลายด้วยแสง UV นี้หลังจากนั้นอากาศจะไหลผ่านออกสู่ภายนอกอีกครั้ง ทางด้านหน้าของตัวเครื่องเช่นกัน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮริตร์
          เครื่อง UV-Fan ได้จัดให้อยู่ใน Type A ตามการจัดชนิดเพื่อการป้องกัน (Type of Protection Shielding) ความหมายของ Type A ก็คือสามารถเปิดเครื่องให้ทำงานได้ในขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้อง (Lamps that can be turned on when people are present)
          UV-Fan ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องการกระจายตัวของแสง UV (Safety Standards for the emission of UV rays) โดย the National Institute of Matter Physics – University of Milan ประเทศอีตาลีและได้รับการรับรองทางด้าน the European and IEC Standards for safety of the electrical devices and with the current regulations (LVD 73-23 EEC, EMC 89-336 EEC, MD 93-42 EEC) เป็นต้น

Quartz Germicidal Lamp


          หลอด UV จะแตกต่างจากหลอด UV ทั่วไปเพราะเป็นหลอดชนิด Quartz ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคมากกว่าและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่า อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างและการดื้อสารเคมีเหมือนการทำลายเชื้อโรคโดยใช้สารเคมีแบบทั่วไป

          ทางบริษัทฯได้ทำการติดตั้งให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ กว่า 50 แห่ง เช่น ร.พ.บำราษฎร์นราดูร 154 เครื่อง , ร.พ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 108 เครื่อง , ร.พ.จุฬาฯ , ร.พ.นพรัตน์ราชธานี , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด , บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำกัด , บริษัท ซีพีซี อายิ จำกัด , บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ

ลักษณะของเครื่อง UV-FAN
 
1. ใช้ระบบคลื่นแสง UVC โดยตรงต่อเชื้อโรค (หรือที่มีชีวิตทุกชนิดที่มี DNA) และสามารถทำลายเชื้อโรคได้ภายในเสี้ยววินาที โดยไม่ต้องอาศัย Oxidizing agent ซึ่งเป็นการทำงานทางอ้อมและใช้เวลานาน
2. ไม่มีสารตกค้างทั้งขณะเครื่องทำงานและหลังจากปิดเครื่องแล้ว ซึ่งระบบอื่นๆจะมีสารไม่ผึงประสงค์ตกค้างเช่น สาร Oxidizing agent, CO2 และ Ozone เป็นต้น
3. พัดลมมีขนาดใหญ่แต่ทำงานเงียบ สามารถหมุนเวียนอากาศได้ถึง 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางเมตร ภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้นซึ่งสามารถลดปริมาณ ของเชื้อโรคภายในห้องได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบอื่นๆทั่วไป
4. ใช้หลอด UVC ที่มีกำลังสูงถึง 40-95 watts
5. มีมาตรฐานการควบคุมการผลิต ISO 9001 : 2008 เพื่อความมั่นใจในตัวสินค้าว่ามีมาตรฐานในแต่ละเครื่องใกล้เคียงกันและเป็น มาตรฐานเดียวกัน
6. มีมาตรฐาน LVD 73-23 EEC ซึ่งเป็นมาตรฐานของเครื่องที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ
7. มีมาตรฐาน EMC 89-336 EEC ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปรบกวนการทำ งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นที่อยู่ใกล้กัน
8. มีผลการทดสอบความสามารถของเครื่องในการทำลายเชื้อโรคในอากาศของมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศและผลการทดสอบด้วยหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย ว่าสามารถทำลายเชื้อโรคทุกชนิดได้มากกว่า 90% ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
9. เป็นระบบปิด (Close System) คือตัวเครื่องทำงานในขณะที่มีบุคคลทำงานอยู่ในห้องได้ และเป็นระบบที่ต้องการให้เชื้อโรควิ่งผ่านแสง UVC ให้ได้มากที่สุด หากมีแผ่นกรองชนิดความละเอียดสูงเช่น Hepa Filter จะทำให้เชื้อโรคติดอยู่บนแผ่นกรองและเชื้อจะไม่ผ่านเข้าไปสัมผัสกับแสง UVC ได้ นอกจากนี้ตัวแผ่นกรองยังเป็นที่เก็บสะสมเชื้อโรคและมีราคาแพง ขณะเดียวกันฝุ่นทั่วไปจะมีขนาดใหญ่จะทำให้แผ่นกรองตันในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login