เมล็ดกาแฟ
ระดับการคั่วของเมล็ดกาแฟ
Last Update : 03/04/2013 23:19:26
ผงปั่น
Brand : CB
บรรจุ 500 กรัม ราคา 230 บาท
Last Update : 22:08:04 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Espresso
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท 5 กก. กก.ล่ะ 430 บาท
Last Update : 21:58:30 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Dark
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:57:26 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วผสม
Brand : ERNESSO
Model : Roasted Blend
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:56:13 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วชนิดเข้มมาก
Brand : ERNESSO
Model : Extra Dark
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท
Last Update : 21:54:52 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลางค่อนเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Signature
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 550 บาท
Last Update : 21:53:48 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง
Brand : ERNESSO
Model : Grand
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:51:43 02/04/2020
COFFEE MILL 600N
Brand : COFFEE MILL
Model : 600N
ราคา 5,900 บาท
Last Update : 22:32:50 01/05/2019
Fully Automatic Coffee Machine
Brand : Gaggia
Model : Naviglio Deluxe
ราคาปรกติ 37,900 พิเศษ 35,900 บาท
Last Update : 21:55:57 18/03/2019
Fully Automatic Coffee Machine
Brand : Gaggia
Model : Anima XL
ราคาปรกติ 53,900 พิเศษ 49,000 บาท
Last Update : 21:54:23 18/03/2019

Page View  12401  
Product Information :

Product Name:  
COFFEE MILL 600N


Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
Brand:   COFFEE MILL 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ราคา 5,900 บาท
     
 

Product Descriptions

This is good to use in home and small coffee shops.
It is possible to your coffee width adjustment with a simple operation. 
 
Crushing manner: Flat Burr Type
Beans and ground reservoir capacity: 250 g (8.8 oz)
Crushing amount per minute: about 350 g (12.3 oz)
RPM: 2600 (R.P.M)
Crushing blade size: 50 mm 
Weight: 3.3 kg (7.3 lb / 116.4 oz)
 
* Crushing amount per minute may vary depending on grinding.
* 3-4 minutes after work, you'll need to use resting for 10 minutes.
* The size of the fuse is more than 1.5 amperes, 220V, 2cm.
 

 Product Features

  • There is only the lid to prevent the coffee powder is blown when grinding
  • The exterior can be easily cleaned with water because the plastic material
  • Dial lever is to use easier.
  • Espresso, mocha from French ports to the French espresso is ground to a uniform thickness is possible.

 

 Product Specifications

  • Color : Black
  • Rated Voltage / Power: 220v / 150w
  • Country: Taiwan
  • Size (volume / type): 120x200x360mm (6x9x15in)

 

 

© 2000-2008 CopyRight by Coffee Boulevard Co.,Ltd.
Tel. 0-2944-5322 , 09-5367-4752  Fax. 0-2085-4030  Website. www.coffee-boulevard.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login