เมล็ดกาแฟ
ระดับการคั่วของเมล็ดกาแฟ
Last Update : 03/04/2013 23:19:26
ผงปั่น
Brand : CB
บรรจุ 500 กรัม ราคา 230 บาท
Last Update : 22:08:04 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Espresso
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท 5 กก. กก.ล่ะ 430 บาท
Last Update : 21:58:30 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Dark
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:57:26 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วผสม
Brand : ERNESSO
Model : Roasted Blend
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:56:13 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วชนิดเข้มมาก
Brand : ERNESSO
Model : Extra Dark
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท
Last Update : 21:54:52 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลางค่อนเข้ม
Brand : ERNESSO
Model : Signature
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 550 บาท
Last Update : 21:53:48 02/04/2020
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง
Brand : ERNESSO
Model : Grand
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท 5 กก. ราคา กก.ล่ะ 450 บาท
Last Update : 21:51:43 02/04/2020
COFFEE MILL 600N
Brand : COFFEE MILL
Model : 600N
ราคา 5,900 บาท
Last Update : 22:32:50 01/05/2019
Fully Automatic Coffee Machine
Brand : Gaggia
Model : Naviglio Deluxe
ราคาปรกติ 37,900 พิเศษ 35,900 บาท
Last Update : 21:55:57 18/03/2019
Fully Automatic Coffee Machine
Brand : Gaggia
Model : Anima XL
ราคาปรกติ 53,900 พิเศษ 49,000 บาท
Last Update : 21:54:23 18/03/2019

Page View  10360  
Product Information :

Product Name:  
Fully Automatic Coffee Machine


Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
Brand:   Gaggia 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ราคาปรกติ 37,900 พิเศษ 35,900 บาท
     
 

Highlights & Features

100% CERAMIC GRINDERS

Gaggia uses 100% ceramic grinders because of their consistent grind without overheating the coffee bean for an impeccable espresso. Ceramic also ensures long-lasting performance and a totally silent operation. 5 steps adjustable grinder.

 

QUICK HEAT BOILER

Quick heat boiler technology ensures your machine is always ready. Now you won’t have to wait between brewing each espresso.

 

AUTOMATIC CIRCUIT CLEANING

Gaggia designed this espresso machine to automatically clean its coffee circuit with water upon starting up or switching off of the machine, this delivers a great, fresh taste with each cup of coffee.

 

AUTOMATIC MILK FROTHER

Preparing a tasty cappuccino is easy thanks to the new, patented automatic milk frother with its cyclonic chamber (only with Gaggia Naviglio Deluxe). The milk frother, which baristas also call “cappuccinatore”, will draw milk directly from a milk carton or jug and froth it automatically, dispensing it directly into your cup.

 

SAVES COFFEE LENGTH & STRENGTH

You will always get a perfect cup of espresso brewed according to your personal preference, thanks to our memo function which allows you to adjust the coffee length and strength to suit your taste.

 

EASY CLEANING

The Gaggia brewing group is removable and you can easily clean it under the water. You can comfortably put the drip tray and servings container in your dishwasher.

Warranty 1 year

 

© 2000-2008 CopyRight by Coffee Boulevard Co.,Ltd.
Tel. 0-2944-5322 , 09-5367-4752  Fax. 0-2085-4030  Website. www.coffee-boulevard.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login