ฉัตรฑริกา ภู่ทอง
Service Supervisor
081-372-9198
[email protected]
คุณพุทธิพงศ์ จันทรานุวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
095-669-1456
[email protected]
ชนติชา ทองป้อง
Manager support sale.
080-070-5151
[email protected]
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
ปรับความแรงของเครื่องขูดหินปูนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อยืดอายุของหัวขูดหินปูน และตัวเครื่อง ได้ดีทีเดียว
Last Update : 19/01/2023 17:24:02
การดูแลรักษาเครื่องมือกรอฟันเคลื่อนที่ แบบง่าย
หลังการใช้งานทุกครั้ง ไล่น้ำออกจากระบบ เพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้า
Last Update : 19/01/2023 17:23:33
ยูนิตทำฟัน
ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาดๆ เช็ดแล้วปล่อยให้แห้ง ทำให้ยูนิตทำฟัน เหมือนใหม่ น่าใช้ตลอดเวลา
Last Update : 19/01/2023 17:21:39
ชุดทันตกรรมภาคสนาม
ออกหน่วยง่ายๆ ต้องชุดทันตกรรมภาคสนาม ที.ดี.พี พกพาสะดวกไม่ยุ่งยากและสามารถใช้งานง่าย
Last Update : 29/03/2019 11:25:26
คิดถึงงานด้านทันตกรรม ต้อง ที.ดี.พี. เท่านั้น
เข้าใจทันตแพทย์ไทย ใช้งานง่ายแบบไม่ต้องอ่านคู่มือ ซ่อมง่ายไม่ต้องเรียกใช้ช่างบริการให้เสียเวลา ลดค่าใช้จ่าย
Last Update : 29/03/2019 11:23:17
เครื่องดูดน้ำลายความเร็วสูง
Brand : T.D.P.
Model : DRY-VAC 21
Last Update : 13:54:13 20/11/2023
เครื่องจี้เหงือก ART-E1
Brand : BONART
Model : ART-E1(BET)
Last Update : 13:35:06 20/11/2023
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า แบบแจ็คน้ำ
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : แจ็คน้ำ
Last Update : 13:22:59 20/11/2023
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ART-M3
Brand : ART
Model : ART-M3
Last Update : 13:21:24 20/11/2023
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ART-SP1
Model : ART-SP1
Last Update : 13:20:01 20/11/2023
เครื่องขุดหินปูนไฟฟ้า ปั้มน้ำ
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : ปั้มน้ำ
Last Update : 13:17:44 20/11/2023
หัวขูดหินปูน ART P-1000 super slim
Brand : (ที.ดี.พี.)
หัวขูดหินปูนยี่ห้อ ART รุ่น P-1000 หัวขนาด Super slim
Last Update : 13:16:16 20/11/2023
หัวขูดหินปูน ART P-100 slim
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : ART P-100
Last Update : 13:15:24 20/11/2023
ตู้ carbinate เครื่องขูดหินปูน รุ่น T.D.P
Brand : TDP
Model : T.D.P.
Last Update : 12:59:36 20/11/2023
ชั้นวางเครื่องมืออเนกประสงค์ 3 ชั้น
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : T4
Last Update : 12:58:53 20/11/2023
ชั้นวางเครื่องมืออเนกประสงค์
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : T3-2
Last Update : 12:57:42 20/11/2023
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : ULTRAMAT 2
Last Update : 11:14:40 20/11/2023
เครื่องฉายแสง ART-L5
Brand : -
Model : ART - L5
Last Update : 11:13:26 20/11/2023
เครื่องฉายแสง ART-L2
Brand : BONART
Model : ART-L2
เครื่องฉายแสายสำหรับทันตกรรมแบบมีสาย รุ่น ART-L2 สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน
Last Update : 11:12:39 20/11/2023
เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : 4 ช่อง
Last Update : 11:11:28 20/11/2023
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่แบบ 5 ช่อง
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : 5 ช่อง
Last Update : 11:09:47 20/11/2023
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ แบบ 4ช่อง
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : 4ช่อง
Last Update : 11:07:54 20/11/2023
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 4 ช่องพร้อมเครื่องขูดหินปุนไฟฟ้า
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : 4 ช่อง+เครื่องขูดหินปูน
Last Update : 11:03:34 20/11/2023
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอ แพค 6 กระป๋อง
Brand : TDP
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอแบบแพค 6 กระป๋อง
Last Update : 11:01:24 20/11/2023

Page View  19615  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องจี้เหงือก ART-E1


Product Category:   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Product Sub-Category:   เครื่องจี้เหงือก
Brand:   BONART 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

คุณลักษณะทั่วไป   

 -ใช้จี้และตัดเนื้อเยื่อ เพื่อการตัดแต่งและห้ามเลือดในงาน
ศัลยกรรมช่องปาก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 -  เป็นเครื่องจี้เหงือและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ

 -  ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

 -  ในชุดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

     1. ตัวเครื่องควบคุม

          - ทำหน้าที่ในการควบคุม การรับ-จ่าย กระแสไฟฟ้า

          - วัสดุภายนอกเป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทนต่อการเช็ดทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

          -  มีสวิตช์ เปิด-ปิดพร้อมไฟสถานะ

          -  มีสวิตช์เลือกโหมด 3 โหมด คือ CUT,COAG1 และ COAF2

          -  มีสวิตช์ปรับความแรงของเครื่องได้ 10 ระดับ

          -  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่อง แสดงการทำงานของเครื่องและเสียงขณะใช้งานเมื่อใช้สวิตช์เท้า

          -  สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง

       2. สายต่อภายนอกเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อการเช็ดทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมีความยาวเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน

       3. ด้ามจับ (Handpiece) สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  (autoclave)

       4. หัวอิเล็กโตรด สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) ได้มี 3 ลักษณะ คือ

           - ลักษณะกลมมนใช้ในการห้ามเลือดในบริเวณกว้าง ๆ

           - ลักษณะเป็นปลายแหลม ใช้ตัดแต่งเนื้อเยื่อหรือใช้ห้ามเลิอด

           - ลักษณะเป็น loop ใช้ตัดแต่งเนื้อเยื่อเป็นบริเวณกว้าง ๆ

           - หัวอิเล็กโตรด 1 ชุด มีหัวอิเล็กโตรดจำนวน 7 หัว

        5. แผ่นรองจัวผู่ป่วย (Induction plate) ทำหน้าที่เป็นสายดิน (Nature Plate) ช่วยให้กระแสไฟฟ้า ครบวงจรและทำให้เครื่องทำงานได้อย่างสมบูรณ์

        6. สวิตช์เท้า (Foot switch) เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องขณะใช้งาน

        7.  สายไฟ AC

        8. คู่มือการใช้งาน

        9. ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์สากล (ISO)

      10. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน

คุณลักษณะเฉพาะ


-กำลังสูงสุด 50W (@400 ohm load)
-ใช้กับแสไฟฟ้า 220V+-5% - 50/60Hz 92 VA
-ทำงานที่ความถี่ช่วง 1.5 – 1.7 MHz +- 5%
-ขนาด (cm) : 23 (L) x 22.5 (W) x 8.5 (H)
-สายด้ามจับยาว 190 cm
-สายแผ่นรองหลังยาว 190 cm
-น้ำหนัก 12lbs
-หัว Electrode ใน 1 ชุด มี 7 แบบ
     T1 – Diamond
     T2 – Small Loop
     T3 – Large Loop
     T4 – Fine Wire
     T5 – Heavy Wire
     T7 – Oval Loop
     T9 – Heavy Ball


สนใจติดต่อ : บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย(ที.ดี.พี.)  จำกัด เลขที่ 63 ซอย วชิรธรรมสาธิต6 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 


โทร : 02-747-6168-9 ต่อ 107-114 , 094-8544000 , 098-5874994 , 063-2414265 , 095-8949449

  *ฝ่ายขายและบริการของลูกค้า*

 

ID Line :  027476168 , 027478688 , tdpsale

 

Line OA : @TDPTHAILAND


อีเมล์ : [email protected], [email protected],    [email protected]


*ราคาขึ้นอยู่กับสเปคของท่านลูกค้า*

 

Product Related
เครื่องขุดหินปูนไฟฟ้า ปั้มน้ำ
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : ปั้มน้ำ
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า แบบแจ็คน้ำ
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : แจ็คน้ำ
© 2000-2008 CopyRight by THAI DENTAL PRODUCTS (T.D.P.) CO.,LTD
Tel. 02-7476168-9, 098-5874994,094-8544000  Fax. 02-747-8688  Website. thaidentalproduct.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login