ลัดดา โพธิ์แก้ว
บริการลูกค้า
081-372-9198
[email protected]
คุณสุภัทรา เอื้อวิบูลย์โชค
หัวหน้าฝ่ายขายและบริการลูกค้า
081-859-9152
[email protected]
คุณพุทธิพงศ์ จันทรานุวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
095-669-1456
[email protected]
ชนติชา ทองป้อง
Sale Support
080-070-5151
[email protected]
ชุดทันตกรรมภาคสนาม
ออกหน่วยง่ายๆ ต้องชุดทันตกรรมภาคสนาม ที.ดี.พี พกพาสะดวกไม่ยุ่งยากและสามารถใช้งานง่าย
Last Update : 29/03/2019 11:25:26
การดูแลรักษาเครื่องมือกรอฟันเคลื่อนที่ แบบง่าย
หลังการใช้งานทุกครั้ง ไล่น้ำออกจากระบบ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
Last Update : 29/03/2019 11:24:43
เครื่องมือทันตกรรม
ปรับความแรงของเครื่องขูดหินปูนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อยืดอายุของหัวขูดหินปูน และตัวเครื่อง ได้ดีทีเดียว
Last Update : 29/03/2019 11:24:14
คิดถึงงานด้านทันตกรรม ต้อง ที.ดี.พี. เท่านั้น
เข้าใจทันตแพทย์ไทย ใช้งานง่ายแบบไม่ต้องอ่านคู่มือ ซ่อมง่ายไม่ต้องเรียกใช้ช่างบริการให้เสียเวลา ลดค่าใช้จ่าย
Last Update : 29/03/2019 11:23:17
ยูนิตทำฟัน
ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาดๆ เช็ดแล้วปล่อยให้แห้ง ทำให้ยูนิตทำฟัน เหมือนใหม่ น่าใช้ตลอดเวลา
Last Update : 10/12/2018 10:09:21
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า แบบแจ็คน้ำ
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : แจ็คน้ำ
Last Update : 16:52:28 02/08/2019
เครื่องขุดหินปูนไฟฟ้า ปั้มน้ำ
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : ปั้มน้ำ
Last Update : 16:51:20 02/08/2019
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ Happy
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : HAPPY
Last Update : 16:48:22 02/08/2019
เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ First
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : First
Last Update : 16:47:57 02/08/2019
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่แบบ 5 ช่อง
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : 5 ช่อง
Last Update : 16:47:26 02/08/2019
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ แบบ 4ช่อง
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : 4ช่อง
Last Update : 16:46:55 02/08/2019
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 4 ช่องพร้อมเครื่องขูดหินปุนไฟฟ้า
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : 4 ช่อง+เครื่องขูดหินปูน
Last Update : 16:45:49 02/08/2019
ยูนิตทันตกรรมภาคสนาม
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : ภาคสนาม
Last Update : 16:07:03 02/08/2019
ยูนิตทำฟัน AERO
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : AERO
Last Update : 15:05:01 02/08/2019
ยูนิตทำฟัน HAPPY
Brand : (ที.ดี.พี.)
Model : HAPPY
Last Update : 14:54:07 02/08/2019
ยูนิต ทำฟัน
Brand : ที.ดี.พี.
Model : MERRY
ความแตกต่างจากรุ่นเก่าคือ มีปุ่มความจำตำแหน่งการปรับของเก้าอี้ทำฟัน
Last Update : 14:46:09 02/08/2019
nozzle 5 หัวสำหรับสเปรย์หล่อลื่นหัวกรอ
Brand : TDP
อุปกรณ์ต่อกับหัวสเปรย์ ประกอบด้วย nozzle 5 แบบ ใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถเข้าได้กับด้ามจับหัวกรอเกือบทุกประเภท
Last Update : 13:03:32 31/07/2019
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอ แพค 24 กระป๋อง
Brand : TDP
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอ แพค 24 กระป๋อง พร้อม nozzle 2 แบบ
Last Update : 11:42:12 31/07/2019
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอ
Brand : TDP
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอ 1 กระป๋อง พร้อม nozzle 2 แบบ
Last Update : 10:53:10 31/07/2019
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอ แพค 6 กระป๋อง
Brand : TDP
สเปรย์หล่อลื่นหัวกรอแบบแพค 6 กระป๋อง
Last Update : 10:52:36 31/07/2019
เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน MIX 2000
Brand : GD
Model : MIX 2000
Last Update : 14:37:17 26/07/2019
เครื่องดูดน้ำลาย
Brand : -
Model : H003-C
เครื่องดูดเสมหะ แบบใช้ไฟไฟบ้าน - เป็นเครื่องดูดเสมหะแบบไม่ใช้น้ำมัน (oil free pump) ใช้ได้ไฟฟ้าบ้าน - มีฟิวเตอร์ ป้องกันแบคทีเรีย - แรงดูดสูง , ใช้งานได้ต่อเนื่อง
Last Update : 14:36:50 26/07/2019
เครื่องฉายแสง ART-L5
Brand : -
Model : ART - L5
Last Update : 14:36:02 26/07/2019
เครื่องจี้เหงือก ART-E1
Brand : BONART
Model : ART-E1(BET)
Last Update : 14:35:39 26/07/2019
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า ART-P6
Brand : -
Model : ART-P6
Last Update : 14:34:04 26/07/2019

Page View  11289  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องจี้เหงือก ART-E1


Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   เครื่องมือแพทย์
Brand:   BONART 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

คุณลักษณะทั่วไป   ใช้จี้และตัดเนื้อเยื่อ เพื่อการตัดแต่งและห้ามเลือดในงาน

ศัลยกรรมช่องปาก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 -  เป็นเครื่องจี้เหงือและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ

 -  ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

 -  ในชุดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

     1. ตัวเครื่องควบคุม

          - ทำหน้าที่ในการควบคุม การรับ-จ่าย กระแสไฟฟ้า

          - วัสดุภายนอกเป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทนต่อการเช็ดทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

          -  มีสวิตช์ เปิด-ปิดพร้อมไฟสถานะ

          -  มีสวิตช์เลือกโหมด 3 โหมด คือ CUT,COAG1 และ COAF2

          -  มีสวิตช์ปรับความแรงของเครื่องได้ 10 ระดับ

          -  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่อง แสดงการทำงานของเครื่องและเสียงขณะใช้งานเมื่อใช้สวิตช์เท้า

          -  สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง

       2. สายต่อภายนอกเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อการเช็ดทำความสะอาดและกำจัดเชื้อ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมีความยาวเพียงพอและสะดวกต่อการใช้งาน

       3. ด้ามจับ (Handpiece) สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  (autoclave)

       4. หัวอิเล็กโตรด สามารถเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) ได้มี 3 ลักษณะ คือ

           - ลักษณะกลมมนใช้ในการห้ามเลือดในบริเวณกว้าง ๆ

           - ลักษณะเป็นปลายแหลม ใช้ตัดแต่งเนื้อเยื่อหรือใช้ห้ามเลิอด

           - ลักษณะเป็น loop ใช้ตัดแต่งเนื้อเยื่อเป็นบริเวณกว้าง ๆ

           - หัวอิเล็กโตรด 1 ชุด มีหัวอิเล็กโตรดจำนวน 7 หัว

        5. แผ่นรองจัวผู่ป่วย (Induction plate) ทำหน้าที่เป็นสายดิน (Nature Plate) ช่วยให้กระแสไฟฟ้า ครบวงจรและทำให้เครื่องทำงานได้อย่างสมบูรณ์

        6. สวิตช์เท้า (Foot switch) เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องขณะใช้งาน

        7.  สายไฟ AC

        8. คู่มือการใช้งาน

        9. ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์สากล (ISO)

      10. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน

คุณลักษณะเฉพาะ

 

 • กำลังสูงสุด 50W (@400 ohm load)
 • ใช้กับแสไฟฟ้า 220V+-5% - 50/60Hz 92 VA
 • ทำงานที่ความถี่ช่วง 1.5 – 1.7 MHz +- 5%
 • มิติ (cm) : 23 (L) x 22.5 (W) x 8.5 (H)
 • สายด้ามจับยาว 190 cm
 • สายแผ่นรองหลังยาว 190 cm
 • น้ำหนัก 12lbs
 • หัว Electrode ใน 1 ชุด มี 7 แบบ
  • T1 – Diamond
  • T2 – Small Loop
  • T3 – Large Loop
  • T4 – Fine Wire
  • T5 – Heavy Wire
  • T7 – Oval Loop
  • T9 – Heavy Ball


สนใจติดต่อ  บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย(ที.ดี.พี.)  จำกัด เลขที่ 63 ซอย วชิรธรรมสาธิตถนน สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 


โทร. 02-7476168-9 , 02-747-9244-45 

                     ต่อ 107,110-114  ฝ่ายขายและบริการของลูกค้า


แฟ็ก 02-747-8688 


ID Line  027476168 , 027478688


อีเมล์  [email protected],[email protected]

 

© 2000-2008 CopyRight by THAI DENTAL PRODUCTS (T.D.P.) CO.,LTD
Tel. 02-747-6168-9, 02-747-9244-5  Fax. 02-747-8688  Website. thaidentalproduct.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login