ยุทธชัย รวยดี
web design
-
-
คิดถึงชุดสวย ๆ คิดถึง The Great Uniform
The Great Uniform เกิดจากการวมตัวกันของผู้ที่จบการศึกษาด้านแฟชั่นโดยตรงจากสถาบันชั้นนำของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมงาน The Great Uniform จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านการออกแบบ และการตัดเย็บยูนิฟอร์มมานานกว่า 10 ปี
Last Update : 23/05/2012 11:56:22
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ Creative Economy
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด “โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy”
Last Update : 23/05/2012 11:54:19
Mall eCommerce Sim
Brand : Dtac
Mall eCommerce Sim เดือนละ 589 บาท (ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2 เดือน)
Last Update : 17:15:33 25/12/2018
DS-7604NI-SE/P
Brand : HIKVISION
Model : DS-7604NI-SE/P
Last Update : 15:30:33 19/04/2016
DS-7304HFI-SH (WLB)
Brand : HIKVISION
Model : DS-7304HFI-SH (WLB)
Last Update : 15:27:34 19/04/2016
DS-7216HGHI-E1
Brand : HIKVISION
Model : DS-7216HGHI-E1
Last Update : 15:24:43 19/04/2016
DS-7208HWI-SH
Brand : HIKVISION
Model : DS-7208HWI-SH
Last Update : 15:20:21 19/04/2016
ECIT
Last Update : 12:03:38 23/05/2012
ECIT e-MarketPlace
Last Update : 11:59:57 23/05/2012

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
51
Total View
877039

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด
e-Industry Network Co., Ltd.
 
Business Information :
 
Industry group :   Education, Training, and Research 
Computer and IT 
 
Business type :   Service provider 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10800
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10800
Tel :   (662) 9132500 ต่อ 1526
Fax :   (662) 9132500 ต่อ 1526
 
Company Profile :
 

 


บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลทุกส่วน ที่เกี่ยวโยงกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันได้แก่บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers), บริษัทผู้ประกอบการสินค้าสำเร็จรูป (Assemblers), บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (Suppliers), บริษัทที่ให้บริการและสนับสนุนการผลิต (Service Providers and Original Equipment Manufacturers), บริษัทจัดจำหน่ายและการตลาด (Distributors), บริษัทที่ปรึกษา (Consulting Firms) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระสถาบันการศึกษา (Government Foundations and Institutions) ตลอดจนถึงกลุ่มข้อมูลของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ (Domestic and Foreign Investors) ที่ต้องการเข้ามาลงทุนและบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในภาคอุตสาหกรรมไว้เป็นข้อมูลที่จะทำให้ เกิดการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกลงทุนหรือเลือกร่วมธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า ได้อย่างเหมาะสมที่สุด


บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการให้คำแนะนำแก่บริษัทที่มีการทำงานระบบเดิมที่ล่าช้า, ซับซ้อน, ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต ได้หันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ สินค้าและบริการ สู่โลกการค้าที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาการเปิดหรือปิดทำการ , ข้อจำกัดด้านสถานที่แสดงสินค้า (Store Fronts) และพนักงานขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และเสริมความสัมพันธ์อันดี ต่อลูกค้าของท่านในตลาดที่มีกำลังซื้ออย่างมหาศาล ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย เข้ามาผนวกกับระบบที่เข้าถึงความต้องการ เช่น ระบบการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ, ระบบการส่งข้อมูลมาตรฐาน สำหรับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ EDI หรือ Electronics Data Interchange ซึ่งสามารถทำได้อย่าง สะดวก ง่าย และประหยัดต้นทุนต่อการทำการค้า ในยุคเศรษฐกิจใหม่ ดังเช่น นโยบายหลักของเรา คือ "Transforming Industry to e-Industry"


บริษัท ฯ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทย คือ www.thaitechno.com ที่รวบรวมข้อมูลทุกด้านในภาคอุตสาหกรรมไทย โดยได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการว่า เป็นเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจได้จริง จนมีบริษัทในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศเข้ามาสมัครสมาชิก และมีข้อมูลในฐานข้อมูลกว่า 300,000 บริษัท ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 


บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาสร้างเสริมการบริการที่ดีที่สุด ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลที่อำนวยประโยชน์เสริมศักยภาพของท่านให้เจริญก้าวหน้าไปในยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)


 

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,001 to 5,000,000  
Annual revenue :   5,000,001 - 10,000,000  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by e-Industry Network Co., Ltd.
Tel. (662) 9132500 ต่อ 1526  Fax. (662) 9132500 ต่อ 1526  Website. www.e-industry.net
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login