ชุตานันท์ ถิระศุภศรี
รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการตลาด
0971178657
[email protected]
อัมปพิมพ์ อัศวเดชาสกุล
ฝ่ายขายงานทั่วไปและงานโครงการ
086-3200156
[email protected]
เทวา สุทิน
ฝ่ายขายท่อทองแดงและอุปกรณ์ ต่างจังหวัด
086-3021545
[email protected]
จิระศักดิ์ ถิระศุภศรี
ฝ่ายขายต่างประเทศ
086-3203956
[email protected]
Yuwara Ritdorn
Overseas Sales Representative
090-970-2757
[email protected]
การดูแลแอร์แบบง่ายๆ
1. ประหยัดไฟฟ้า การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศจะทำให้อากาศผ่านตัวกรองได้ดี และทำให้ คอยล์ (Coil) สะอาดทำให้เสียค่าไฟน้อย ซึ่งถ้าแอร์สกปรกจะทำให้เสียพลังงานมากกว่าแอร์ที่สะอาดประมาณร้อยละ 10 -27 2. ประหยัดเงิน ในการซ่อมแซมและช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ เพราะถ้าไม่ล้างแอร์ ระบายความ ร้อนสกปรก ทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดี คอมเพลสเซอร์ร้อนจัด ลิ้นคอมเพรสเซอร์เสีย และมอเตอร์ไหม้ได้ 3. สุขภาพดี คุณภาพอากาศที่เราหายใจดีขึ้น ลดการสะสมของฝุ่น หากแอร์มีฝุ่นละอองสะสมมากๆ เมื่อผนวกกับความชื้นจะเกิดเชื้อรา และแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ อยู่ด้วย ดังนั้นการบำรุงรักษาแอร์ จะช่วยให้คุณภาพอากาศที่เราหายใจดีขึ้น
Last Update : 13/11/2010 16:50:03
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) ที่ใช้ตามบ้านทั่วๆไปก่อนดังนี้ การเลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
Last Update : 09/11/2010 13:28:12
ไส้หมูระบายความร้อน ไส้หมูทองแดง อุปกรณ์ทำเบียร์ แลกเปลี่ยนอุณหภูมิ
Brand : CJC
Wort Chillers หรือ Heat-Exchanger coil. เป็นคอยล์ทองแดงที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนของเหลว สามารถทำให้น้ำร้อนเย็นตัวอย่างรวดเร็ว หรือทำน้ำเย็นให้ร้อนขึ้น สามารถใช้ได้กับทุกๆ อุตสาหกรรม
Last Update : 14:11:22 26/02/2021
ท่อทองแดงม้วน 5หุน 5/8 ยาว 25 เมตร
Brand : NICE TUBE
ท่อทองแดงม้วนยาวพิเศษ สั่งตัดระยะความยาวได้มากกว่า 15 เมตรขึ้นไป
Last Update : 14:10:54 26/02/2021
ดัดท่อทองแดงโค้งงอ ดัดท่อทองแดงตามแบบ สั่งทำท่อทองแดง
Brand : cjc
ดัดท่อทองแดง ตัดท่อทองแดง
Last Update : 14:10:13 26/02/2021
ขึ้นรูปท่อทองแดงตามแบบ ม้วนท่อทองแดง
Brand : cjc
รับขึ้นรูปท่อทองแดงตามต้องการ
Last Update : 14:09:44 26/02/2021
ขยายปากท่อทองแดง บานท่อทองแดง
Brand : CJC
ปั้ม-ขยาย ปากท่อทองแดง
Last Update : 14:08:59 26/02/2021

Page View  4889  
News


ค่า F T คืออะไร
 
 

ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ คืออะไร

                 ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า


            สูตร Ft มีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้นๆ ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงสูตร Ft โดยให้คงเหลือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น


           การปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ
ซึ่งต่อมา กพช. ได้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้า Ft

              ล่า สุด ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ


© 2000-2008 CopyRight by CJC Engineering Products Co.,Ltd.
Tel. 02-1746034  Fax. 02-1746035  Website. www.cjcengineering.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login