การบริการ คือ หัวใจสำคัญหลัก
การบริการที่ดีที่สุดสำหรับเรา ?ไม่ใช่แค่การให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ แต่คือการให้บริการและดูแลลูกค้า ตลอดทุกการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด?
Last Update : 01/05/2021 00:00:00
สีของสนิมแต่ละชนิด ต่างกันอย่างไร
เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า... สีของสนิมแต่ละชนิด เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
Last Update : 16/04/2021 00:00:00
Last Update : 05/03/2019 00:00:00
RANDOCUT 500 น้ำยาหล่อเย็นอุตสาหกรรม ชนิดผสมน้ำ 1,000 ลิตร
Brand : 98oils
RANDOCUT500 เป็นน้ำยาหล่อเย็น สำหรับงานตัดกลึงเจียรโลหะ ผสมน้ำ ชนิดสำหรับการใช้งานในโรงแมชชีนที่มีงานหลากหลาย โดยผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนผสมของสารหล่อลื่นที่ให้การหล่อลื่นที่ดี จึงช่วยหล่อลื่นจุดที่มีการสัมผัสระหว่างชิ้นงานโลหะและใบมีด แนะนำให้ใช้สำหรับงานตัดกลึงเจียรเหล็กและโลหะทุกชนิด
Last Update : 21:10:28 12/05/2021
LUBE-CUT 503 S น้ำมันตัดกลึงโลหะ ขนาด 1,000 ลิตร
Brand : 98oils
Lube-Cut-503S น้ำมันตัดกลึงอเนกประสงค์ [Cutting Oil] สเปรย์น้ำมันตัดกลึงและหล่อลื่นอเนกประสงค์ สำหรับงานเจาะ ตัด กลึง เจียร เลื่อย กัดเกลียวโลหะทุกชนิด ป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของทูลส์หัวมีดตัดโลหะและช่วยระบายความ ร้อนได้ดี ช่วยให้ผิวชิ้นงานได้คุณภาพดี
Last Update : 21:10:01 12/05/2021
LUBE-CUT 503 S น้ำมันตัดกลึงโลหะ ขนาด 18 ลิตร
Brand : 98oils
Lube-Cut-503S น้ำมันตัดกลึงอเนกประสงค์ [Cutting Oil] สเปรย์น้ำมันตัดกลึงและหล่อลื่นอเนกประสงค์ สำหรับงานเจาะ ตัด กลึง เจียร์ เลื่อย กัดเกลียวโลหะทุกชนิด ป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของทูลส์หัวมีดตัดโลหะและช่วยระบายความ ร้อนได้ดี ช่วยให้ผิวชิ้นงานได้คุณภาพดี
Last Update : 14:48:49 12/05/2021
LUBE-CUT 503 S น้ำมันตัดกลึงโลหะ ขนาด 200 ลิตร
Brand : 98oils
Lube-Cut-503S น้ำมันตัดกลึงอเนกประสงค์ [Cutting Oil] สเปรย์น้ำมันตัดกลึงและหล่อลื่นอเนกประสงค์ สำหรับงานเจาะ ตัด กลึง เจียร์ เลื่อย กัดเกลียวโลหะทุกชนิด ป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของทูลส์หัวมีดตัดโลหะและช่วยระบายความ ร้อนได้ดี ช่วยให้ผิวชิ้นงานได้คุณภาพดี
Last Update : 14:47:56 12/05/2021
RANDOCUT 500 น้ำยาหล่อเย็นอุตสาหกรรม ชนิดผสมน้ำ 200 ลิตร
Brand : 98oils
RANDOCUT500 เป็นน้ำยาหล่อเย็น สำหรับงานตัดกลึงเจียรโลหะ ผสมน้ำ ชนิดสำหรับการใช้งานในโรงแมชชีนที่มีงานหลากหลาย โดยผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนผสมของสารหล่อลื่นที่ให้การหล่อลื่นที่ดี จึงช่วยหล่อลื่นจุดที่มีการสัมผัสระหว่างชิ้นงานโลหะและใบมีด แนะนำให้ใช้สำหรับงานตัดกลึงเจียรเหล็กและโลหะทุกชนิด
Last Update : 14:47:33 12/05/2021

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2369
Total View
40623

Facility :


ความเป็นมา บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด

  • บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด  เจ้าของแบรนด์ 98oils เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลและบริหารโดย บริษัทซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด ซึ่งเรามีจุดมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสินค้า 98oils ให้ก้าวสู่แบรนด์ระดับภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาก้าวไปเป็นระดับสากล เราให้ความสำคัญกับด้านบริการ ดูแลลูกค้าเป็นอย่างมาก และด้านการอนุรักษ์รักษสภาพแวดล้อมไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทที่มีอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของ CHS-ASIA CHEMICAL CO.,LTD ที่มีต่อพนักงาน ผู้ร่วมลงทุน และลูกค้าของเรา เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่สร้างความสุขใจและรอยยิ้มของทุกๆฝ่าย ทั้งการทำร่วมงานกับเรา การเลือกใช้สินค้าและบริการของเรา รวมไปถึงการลงทุนร่วมพัฒนา ธุรกิจไปพร้อมกับ CHS-ASIA CHEMICAL CO.,LTD เราจะมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้า ทุกประเภท ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้ของลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าแล้ว เรายังใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล  

  1. ต่อประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานของสินค้าทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าของเรา
  2. ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชนใกล้เคียง
  3. ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์
  4. ต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน
วิสัยทัศน์ 98oils

  • Services - การให้การบริการที่ดี มุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรของเรา
  • Management - การวางแผนและบริหารจัดการที่ดี วางแผนและจัดแผนงานอย่างเป็นระบบ ดูแลและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
  • Action - การดำเนินการอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่น คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบที่ตรงเวลา
  • Reliability - เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทุกส่วน ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน
  • Technology - การนำเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์ การนำเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆมาใช้ภายในองค์กร เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า


Main Machine Information
Pages: 1
There are no machine information found.Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by CHS-ASIA CHEMICAL CO., LTD.
Tel. 02-084-1928  Website. www.98oils.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login