วิวัฒนาการโลโก้ของคาโอ
ในขณะที่รูปทรงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา "เครื่องหมายพระจันทร์" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ "ความงามและความสะอาด" ยังคงถูกใช้เป็นเครื่องหมายของ บริษัทฯ สืบต่อกันมา
Last Update : 10/03/2021 00:00:00
Toiletries & Pharmaceutical
Utilizing natural fats and oils as main raw materials, Kao has long been manufacturing integrated fatty chemical products ranging from all kinds of fatty chemicals and surfactants to a wide variety of household products including shampoos and hair rinse products. Having been developed under such a situation, our materials for cosmetics and toiletry goods now occupy a prominent position for their superior quality and richest technological knowledge which, we believe, are of great service and help to the formulators.
Last Update : 12:09:31 26/04/2021
Infrastructures
Application of surfactants in the field of infrastructures includes concrete chemical admixtures, gypsum foaming agents, water reducers foe gypsum slurry and asphalt emulsifiers. As for concrete additives, those which are effective at low dosage may be classified as air-entraining agents, water reducers, air-entraining water reducers and super plasticizers. They're using are increasing rapidly.
Last Update : 11:43:25 26/04/2021
Agrochemical
Based on the kinds of the hydrophilic groups of surfactants, they are classified into anionic types. The functions of surfactants for agrochemical are studies not only physically and chemically but also biologically. In addition to many kinds of additives for insecticides, fungicides, herbicides and plant growth regulators, some functional chemicals such as adjuvant have been developed.
Last Update : 18:00:53 24/04/2021
Fine Cleaning
At Kao, We have developed a ?CLEANTHROUGH? series, the effective cleaner for cleaning printed circuit boards and glass molds. This development has been achieved by our cleaning technologies accumulated through our long experiences in wide household and industrial applications.
Last Update : 14:19:42 05/04/2021
Plastic Additives & Polymerization
Many kinds of additives such as stabilizer, antioxidant, ultraviolet ray absorbent, blowing agent, coloring agent, plasticizer, lubricant, antistatic agent, antifogging agent, and mold release agent are used in processing plastics. Appropriate additives for actual use should be chosen in consideration of types of plastics to be processed, processing method and the desired qualities of the end products.
Last Update : 14:18:40 05/04/2021

วิวัฒนาการโลโก้ของคาโอ

Last Update : 00:00:00 10/03/2021
Page View (1341)

วิวัฒนาการโลโก้ของคาโอ

ในขณะที่รูปทรงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา "เครื่องหมายพระจันทร์" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ "ความงามและความสะอาด" ยังคงถูกใช้เป็นเครื่องหมายของ
บริษัทฯ สืบต่อกันมา

main_L

คาโอเริ่มต้นจากการก่อตั้งร้านขายของจิปาถะจากแถบตะวันตก ชื่อ "นางาเสะโชเต็ง" ในปี 1887 โดย มร.โทมิโร นางาเสะ ผู้ก่อตั้งคาโอ ได้ออกแบบโลโก้ครั้งแรก ในปี 1890 โดยได้แรงบันดาลใจจากรูปพระจันทร์และดาวบนดินสอที่นำเข้าจากต่างประเทศมาขายที่ร้าน ว่ากันว่าพระจันทร์และดาวเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความสะอาด


ปี 1890

โลโก้แรกที่ มร.โทมิโร นางาเสะ ผู้ก่อตั้งคาโอเป็นผู้ออกแบบ ถูกใช้บนฉลากสำหรับ "สบู่คาโอ"

logo_1890

ปี 1943

ใบหน้าของพระจันทร์ ที่เคยหันไปทางขวา ซึ่งเป็นพระจันทร์ข้างแรมนั้น ถูกเปลี่ยนให้หันไปทางซ้าย จากความเชื่อที่ว่าพระจันทร์ที่หันไปทางซ้ายเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นพระจันทร์ที่กำลังจะเต็มดวง

logo_1943

ปี 1948

ใบหน้าของพระจันทร์ ถูกเปลี่ยนจากหน้าผู้ชายเป็นหน้าผู้หญิง ส่วนบนและส่วนล่างของพระจันทร์เชื่อมต่อกันกลายเป็นโครงร่างทรงกลม การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เครื่องหมายมีความเด่นชัดขึ้นและสร้างความประทับใจเวลาใช้เครื่องหมายพระจันทร์บนผลิตภัณฑ์หรือในการโฆษณา

logo_1948

ปี 1953

ใบหน้าของพระจันทร์ ถูกเปลี่ยนจากหน้าผู้หญิงเป็นหน้าเด็ก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยและความไว้วางใจ และสีก็ถูกเปลี่ยนเป็นสีส้ม

logo_1953

ปี 1985

มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก Kao Soap Company เป็น Kao Corporation และเปลี่ยนแปลงโลโก้ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนสีประจำบริษัทให้เป็นสีเขียวที่สดชื่นและเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว

logo_1985

ปี 2009 - ปัจจุบัน

เพื่อสร้างภาพลักษณ์บริษัทให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก ตัวอักษรในโลโก้ได้ถูกเปลี่ยนจากอักษรคันจิ (??) เป็นอักษรภาษาอังกฤษ "Kao" ซึ่งปัจจุบันถูกใช้ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและเคมีภัณฑ์ ในญี่ปุ่นและเอเชีย

logo_2009

คำว่า "Kao" แบบไม่มีรูปพระจันทร์ เป็นโลโก้ของเครือคาโอทั่วโลก

logo_en
 
© 2000-2008 CopyRight by Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login