Wireless & Handheld Veterinary Ultrasound Scanner
Brand : LELTEK
Model : Model : LU300C, LU300C, LU300M
Wireless & Handheld Veterinary Ultrasound Scanner
Last Update : 16:10:03 22/04/2022
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Brand : Defient Technology
Model : FROG-5000
เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบของเบนซีนโทลูอีน, เอทิลเบนซีนและไซลีน (BTEX) และสารอินทรีย์อื่น ๆ ระเหย (VOCs) ในน้ำอากาศและดิน
Last Update : 11:14:01 22/02/2022
เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ (FROG-400)
Brand : Defiant Technologies
Model : FROG-400
Portable Gas Chomatography for VOCs in Air
Last Update : 11:25:00 15/02/2021
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ Integrated Sterilizer and Shredder / ISS
Brand : Celitron
Model : Model ISS 25L
เครื่อง ISS ดำเนินการทั้งการย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำไปพร้อมกัน ตัวเครื่องมือมีมอเตอร์ที่ทรงพลังพร้อมใบมีดย่อย/หั่น ช่วยลดขนาดและปริมาตรของเสีย
Last Update : 11:06:46 11/11/2020

Page View  4592  
Product Information :

Product Name:  
MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   RAE Systems 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
     
 

เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่

ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส

ระบบ MeshGuard ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่รวดเร็วในพื้นที่ที่มีความต้องการต้นทุนจำนวนน้อยหรือผล ROI ปริมาณมาก  MeshGuard นั้นสามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ความแม่นยำที่เคลื่อนย้ายไปแต่ละสถานที่ได้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการตรวจจับแก๊สพิษและก๊าซไวไฟโดยเฉพาะ

APPLICATIONS การใช้งาน

 • การดำเนินการการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส
 • การผลิตน้ำมันและแก๊ส
 • การซ่อมบำรุงโรงงานตามกำหนด
 • ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
 • บริเวณที่เก็บถังบรรจุเชื้อเพลิง
 • อู่ต่อเรือและการเดินเรือ
 • มีการเคลื่อนย้ายและถอนการติดตั้งที่รวดเร็ว
 • ติดตั้งและดำเนินการง่าย
 • มีความทนทานและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • เครื่องมืออเนกประสงค์เพื่อรองรับแอปพลิเคช่นต่างๆ

KEY FEATURES

 • เครือข่ายไร้สายแบบ Self-forming; อุปกรณ์จะเชื่อมต่อออนไลน์อัตโนมัติ
 • น้ำหนักเบาและมีความกะทัดรัด
 • ทนทานต่อสภาพอากาศตามมาตรฐาน IP-65 และมีบังโคลน (splash guard) สำหรับป้องกันตัวเซ็นเซอร์
 • ตัวเลือกการควบคุมที่หลากหลายสำหรับการเก็บข้อมูลแบบไร้สายได้ทันที (Real-time)
 • เครือข่ายแบบ Self-healing ส่งข้อมูลกลับไปยังตัวควบคุมได้อัตโนมัติผ่านเส้นทางการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • พลังงานแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง 6 เดือน
 • การทำงานของ SolarPak ตลอด  24/7 (24 ชั่วโมง)
 • เป็นไปตามหลักการที่ใช้ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า Intrinsically Safe (IS)
 • มีโครงยึดแม่เหล็ก (Magnetic mounting) สำหรับการติดตั้ง MeshGuard ได้รวดเร็วและสะดวก

RAE Systems

ระบบ REA โดยเครื่องมือตรวจวัด Honeywell MeshGuard จะตรวจจับแก๊สได้ครอบคลุมบริเวณกว้างโดยรอบ และมีความรวดเร็วในการโอนข้อมูลไปยังตัวควบคุมหลักในเครือข่ายวิทยุแบบ self-forming และ self-healing

MeshGuard นั้นปรับใช้งานได้ง่ายในงานอุตสาหกรรมและสำหรับการตรวจวัดระยะไกล เครื่องตรวจวัดทั้งหมดรองรับสภาพอากาศที่เป็นอันตราย- Class I, Division 1 หรือ Zone 0  อุปกรณ์เสริมต่างๆนั้นพร้อมใช้งานกับระบบตรวจจับแก๊สแบบไร้สายของ MeshGuard

RAE PowerPak

RAE PowerPak เป็นแบตเตอรี่แบบ external ที่สามารถชาร์จไฟได้ ทำหน้าที่เพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้เครื่อง MeshGuard

Powerpak รองรับ Class I, Division 1 (Zone 0)

สามารถเปลี่ยนแปลงความร้อนได้ในการใช้งาน

PowerPak ให้พลังงานเครื่องตรวจวัด LEL ได้ถึง 20 วัน หรือมากกว่า หรือสำหรับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีได้ถึง 18 เดือน หรือมากกว่า

Mesh Router

เราท์เตอร์ Mesh (The Mesh Router) กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายให้เซ็นเซอร์สามารถทำงานในระยะห่างจากตัวควบคุมหลักได้ เครื่องตรวจวัด MeshGuard และ เราท์เตอร์จะทำงานร่วมกันเพื่อหาเส้นทางส่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการอ่านข้อมูลของเซ็นเซอร์

MeshGuard จะแสดงผลความเสถียรของสัญญาณแบบไร้สายไม่ว่าอยู่สถานที่ใดก็ตาม ซึ่งจะช่วยกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดของ MeshGuard ได้อย่างรวดเร็ว

เราท์เตอร์ MeshGuard เป็น อุปกรณ์ไร้สายแบบเคลื่อนย้ายได้ ประเภท Class I, Division 1 (Zone 0) ประกอบไปด้วยการทำงานขั้นต้น  2 ประการ ดังต่อไปนี้:

 1. ขยายขอบเขตการส่งผ่านแบบไร้สายระหว่างจุดต่างๆ

 2. ก่อนการปรับใช้เครื่องตรวจจับนั้น เราท์เตอร์  MeshGuard สามารถกระจายความแรงสัญญาณที่ตำแหน่งต่างๆได้ทันที (real-time) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบบระบบการปรับใช้ (system deployment tool)

ราท์เตอร์ MeshGuard ดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ถึง 10 วัน หรือมากกว่า โดยพลังงานจากแบตเตอรี่ PowerPak แบบ internal หรือ 45 วัน หรือมากกว่าโดยพลังงานจากแบตเตอรี่แบบ external

 


MeshGuard Accessories

RadiantReader

–ส่งข้อมูลทันที (real time) แบบไร้สาย

 

RadiantReader ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครื่องตรวจจับแก๊สกับ PC แบบไร้สาย (wireless) และดำเนินการ ProRAE Guardian สำหรับการแสดงผลและการจัดการข้อมูล

 • RadiantReader สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง ไปยังเครื่องตรวจจับในระยะไกลได้ถึง 100 เครื่อง
 • ProRAE Guardian รับรอง RadiantReaders ได้มากถึง 5 เครื่อง เพื่อให้ได้ปริมาณความจุเท่ากับเครื่องตรวจจับจำนวน 500 เครื่อง

 • RadiantReader สามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรงผ่าน COM port RadiantReader 1 ตัว หรือมากกว่านี้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้จากการเชื่อมต่อ TCP/IP ผ่านอีเธอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์ไปยัง ProRAE Guardian หรือระบบการควบคุมกลุ่มที่ 3 ผ่าน   MODBUS TCP/IP.

 • การตั้งค่าในการเชื่อมต่อถึงกันนั้นทำให้เครื่องตรวจจับจำนวน 500 เครื่อง สามารถแสดงผลบนเครื่อง PC อื่นได้

 
 


EchoView

ระบบ RAE (The RAE Systems) ของ EchoView โดย Honeywell นั้น เป็นอุปกรณ์การแจ้งเตือน (alarm notification device) ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและทำงานภายใต้ความปลอดภัยแบบ  intrinsically safe (Class I, Division 1 and Zone 0) ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ของคุณในระยะไกลได้ มีการแสดงผลการอ่านค่าของเซ็นเซอร์ของเครื่อง MeshGuard ได้มากถึง 16 เครื่อง ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถดึงข้อมูลการตรวจจับทั้งหมด ที่แสดงบนตัวควบคุมระบบได้

 • Class I, Division 1 (Zone 0) certified
 • Customs Union: 0Ex ia IIC T4 Ga/PO Ex ia I Ma
 • ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือน แม้ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ควบคุม
 • EchoView จะได้รับข้อมูลการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้โดยตรง จากอุปกรณ์ควบคุม
 • ดำเนินการการทำงานได้ถึง 10 วัน หรือมากกว่า ด้วยพลังงานแบตเตอรี่แบบ internal และ 45 วันหรือมากกว่า ด้วย  PowerPak แบบ external

แถบการแจ้งเตือน FA-300 แสดงการแจ้งเตือนที่สังเกตเห็นและได้ยินได้อย่างชัดเจน       เมื่อตัวควบคุมทำการแจ้งเตือน

SPECIFICATIONS

 

Size

9.45” x 26.98” x 8.52” (66 cm x 24 cm x 31.65 cm), including siren horn

Weight

16.35 lbs (7.42 kg), including cable

Enclosure material

Stainless steel light bases with polycarbonate lens covers; ABS siren horn

Audible alarm

117dB @ 3 m (10’)

Visual alarms

Four super-bright xenon strobe lights with polycarbonate lens covers (red, white, blue, amber)

Flash rate

1 flash per second

Primary Input

Permanently affixed cable with 6-pin male connector

Secondary Input

6-pin male connector

Cable Length

33’ (10 m)

Power Supply

Powered by 12-volt 2A outputs from controller

Operating Temperature

-13° F to +131° F (-25° C to +55° C)

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login