Marketing & Logistic
Officer
097-182-5273
[email protected]
Piraya Santwanpas
MKT
097-182-5273
[email protected]
Plastic Recycle Code
มาทำความรู้ตักสัญญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติกกัน...
Last Update : 13/06/2014 08:08:13
Microfiber Cloth with MICROBAN
มาทำความรูจัก MICROBAN สาร aNTIBACTERIA ...
Last Update : 12/06/2014 16:45:24
Electronic Tray
วัสดุที่ใช่ทำภาดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์...
Last Update : 12/06/2014 15:15:08
กล่องอาหาร 3 ช่อง ฝาล็อคสีแดง EX-301R
Brand : DZI
Model : EX-301R
ขนาด 180x235x45 mm. บรรจุ 25 ชิ้น/แพค , 200 ชิ้น/ลัง
Last Update : 10:16:11 28/09/2021
ชามกระดาษสีคราฟท์ 1,100 ml พร้อมฝา
Brand : DZI
Model : PB1100K
ขนาด 165x65 mm. บรรจุ 50 ชิ้น/แพค , ลังละ600 ชิ้น
Last Update : 10:15:19 28/09/2021
ชามกระดาษสีคราฟท์ 750 ml พร้อมฝา
Brand : DZI
Model : PB1K
ขนาด 150x60 mm. บรรจุ 50 ชิ้น/แพค , ลังละ600 ชิ้น
Last Update : 10:13:05 28/09/2021
ชามกระดาษสีคราฟท์ 500 ml พร้อมฝา
Brand : DZI
Model : PB500K
ขนาด150x50mm. บรรจุ 50 ชิ้น/แพค , ลังละ600 ชิ้น
Last Update : 10:12:29 28/09/2021
ถ้วยน้ำจิ้มสีเหลี่ยม 1 ออนซ์ พร้อมฝาในตัว
Brand : DZI
Model : BK1
ความจุ 1 ออนซ์ ขนาด : 55X60X25 mm. บรรจุ 50 ชิ้น/แพค , 2000 ชิ้น/ลัง
Last Update : 10:10:55 28/09/2021

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
173
Total View
364056

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
DSI CORPORATION CO.,LTD
 
Business Information :
 
Industry group :   Warehousing, and Packaging 
 
Business type :   Retailer 
Wholeseller 
Importer 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   12/185 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12150
Address 2 :   70/22 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20110
State/Province :   ปทุมธานี
Country :   ไทย
Postcode :   12150
Tel :   (+66)2-993-4699
Fax :   (+66)2-993-4691
 
Company Profile :
 

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

พันธกิจ


1. มุ่งจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน


2. บริการเป็นเลิศ ลูกค้าพึงพอใจ


3.บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน


4.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน


ค่านิยม


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ (Your Partner For Success)


 


หลักการทำงานและการบริหาร

บริษัทฯ เน้นหลักการบริหารดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้เน้นเพียงแต่สร้างผลกำไรอย่างเดียว โดยบริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากเราพัฒนางาน พร้อมกับพัฒนาคน จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้และ


มั่นคงอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยใช้หลัก 5ป คือ

1. โปร่งใส   - มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม


2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง - เน้นการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่อย่างสม่ำเสมอ  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่อง ซึ่งการปรับปรุงและ   เปลี่ยนแปลงจะนำ ไปสู่สิ่งที่ดี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


3. ปลอดภัย - เน้นให้พนักงานปฎิบัติงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย


4. ประหยัด - เน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง และร่วมมือกันใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


5. แบ่งปัน - มีการปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและถือว่าการตอบแทนสังคมเป็นเรื่องสำคัญ หากเรามีอยู่อย่างเพียงพอแล้ว เมื่อมีโอกาสควรที่จะแบ่งปันให้ กับผู้อื่นด้วย   


             โครงการและกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม


 

   1.โครงการสาธารณกุศลเพื่อสังคม ในทุกๆปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงินสิ่งของที่จำเป็นให้กับวัดมัสยิด สถานีอนามัย ที่ต้องการความช่วยเหลือและบริจาคอุุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน กับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อยามที่ประชาชนตามภาพต่างๆ ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อยามที่ประชาชนตามภาคต่างๆ ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชน จึงได้มอบเงินสมทบเพื่อการช่วยเหลือโดยผ่านหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน อาทิ


- มอบเงินช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ประสบภัยสินามิ กับสำนักนายกรัฐมนตรี                                                          


- มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก  สภากาชาดไทย                                      


- สมทบทุนสร้างอาคารอนุสรณ์ 100 ปี (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


- สร้างพระสังกัจจายน์ วัดทุ่งตาอิน เขาคิชกุฏ จ.จันทรบุรี                


- ทาสีให้กับโรงอาหาร โรงเรียน วัดสองพี่น้อง จ.ปทุมธานี       


-  บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล และองค์กรต่างๆ       


- ฯลฯ
   2. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด


- ปี 2550 โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม


- ปี 2551 โครงการทำนาสามัคคี จ.ปทุมธานี                        


- ปี 2554 โครงการปลูกป่าชายเลน (ครั้งที่ 2) จ.สมุทรปราการ  

 
Other information :
 
Capital Investment :   5,000,001 to 10,000,000  
Annual revenue :   1,000,000 or less  
Employee range :   51 - 100  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by DSI CORPORATION CO.,LTD
Tel. (+66)2-993-4699  Fax. (+66)2-993-4691  Website. www.dsicorp.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login