อรวิภา ศิริถม
Sale
086-376-9631-33
[email protected]
พรพิมล พงษ์ปราโมทย์
Sale
086-376-9631-33
[email protected]
PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE
Brand : CREATOR
Model : CL-125
*
Last Update : 11:33:24 05/07/2010
GEAR TYPE FULLY AUTOMATIC TAPPING MACHINE
Brand : KING SANG
Model : KST-231A
*
Last Update : 15:24:31 09/06/2010
GEAR TYPE FULLY AUTOMATIC TAPPING MACHINE
Brand : KING-SANG
Model : KST-223A
*
Last Update : 15:19:16 09/06/2010
GEAR TYPE FULLY AUTOMATIC TAPPING MACHINE
Brand : KING SANG
Model : KST-203A
*
Last Update : 15:17:10 09/06/2010
TAPPING MACHINE : KST-890
Brand : KING SANG
Model : KST-890
*
Last Update : 15:12:23 09/06/2010

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
35
Total View
604967

Facility :


ประเภทเครื่องจักร เช่น CNC MACHINING CENTER, CNC MILLING, CNC SPARK, CNC LATHES ฯลฯ


ประเภทเครื่องจักร เช่น CNC MACHINING CENTER, CNC MILLING, CNC SPARK, CNC LATHES ฯลฯ


ประเภทเครื่องจักร เช่น CNC MACHINING CENTER, CNC MILLING, CNC SPARK, CNC LATHES ฯลฯ


อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อทำให้เครื่องจักรเกิดสภาพคล่องในการทำงานเพิ่มมากขึ้น


อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อทำให้เครื่องจักรเกิดสภาพคล่องในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
Main Machine Information
 

Vertical Machining Center
*CNC Lathe Machine
*PRECISION ENGINE LATHE
*SNC SYSTEM EDM
*VERTICAL TURRET MILLING MACHININE
*


Pages: 1Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by LEAD SUN CO., LTD.
Tel. 034-852-647-9,063-459-9789  Fax. 034-852-650  Website. http://www.leadsun.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login