ระบบป้องกันความปลอดภัยในการทำงานด้วย SAFETY LIGHT CURTAIN
SAFETY LIGHT CURTAIN มีประโยชน์อย่างไร เรามาทำความรู้จักกับ SAFETY LIGHT CURTAIN หรือ SAFETY LIGHT BARRIE (อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม) ในเครื่องหมายการค้า SMARTSCAN กัน? ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ดูแลเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลทำให้พนักงานมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ SAFETY LIGHT CURTAIN หรือ SAFETY LIGHT BARRIE นั้น ยังสามารถไปต่อร่วมกับอุปกรณ์ COUNTER อุปกรณ์นับจำนวนสินค้าแสดงผลแบบดิจิตอลได้อีกด้วย เนื่องจากตัว SAFETY LIGHT CURTAIN หรือ SAFETY LIGHT BARRIE นั้น มีเอาท์พุท 2 เอาท์พุทแบบ NPN และ PNP โดยสามารถไปต่อร่วมกับ Digital Counter ได้โดยตรง ซึ่งในปัจจุบันนี้ ตามโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ SAFETY SYSTEM (ระบบรักษาความปลอดภัย) เป็นสำคัญ โดยเราสามารถพบเห็นสินค้าประเภทดังกล่าวตามโรงงานอุตสากรรมทั่วไป อาทิเช่น โรงงานประเภทที่มีเครื่องจักรประเภท เครื่องเจาะ/ตัด/กลึง, โรงงานผลิตสายไฟในรถยนต์, โรงงานผลิตรองเท้าหนัง, และอื่นๆ ซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้ว่าโรงงานที่ยกตัวอย่างข้างต้นนั้น จะมีเครื่องจักรที่มีพนักงานประจำอยู่ที่เครื่องดังกล่าวด้วย เนื่องจากพนักงานดังกล่าวจะต้องทำหน้าที่ใส่ชิ้นส่วน หรือวัสดุชิ้นงาน ป้อนให้กับเครื่องจักร เพื่อทำการตัด/เจาะ/กลึง ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานได้รับอันตรายจากเครื่องจักรได้ง่าย ดังนั้นการนำระบบ SAFETY LIGHT CURTAIN หรือ SAFETY LIGHT BARRIE ดังกล่าวมาใช้นั้น เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นมีระบบที่ดีเยี่ยม รูป แสดงตัวอย่างกรณีที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย รูป แสดงตัวอย่างการติดตั้ง SAFETY LIGHT CURTAIN เพื่อนับจำนวนสินค้า หรือสั่งให้เครื่องจักร Pack สินค้า รูป แสดงตัวอย่างการติดตั้ง SAFETY LIGHT CURTAIN หน้าเครื่องจักร มาดูซิครับว่าคุณสมบัติของตัว SAFETY LIGHT CURTAIN หรือ SAFETY LIGHT BARRIE มีคุณสมบัติอย่างรบ้าง? คุณสมบัติ - เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับลักษณะเหมือนม่านลำแสง (Safety Light Curtain หรือ Safety Light Barrie) มีคุณภาพในการเซ็นเซอร์ตรวจจับสูง - ใช้หลักการในการยิงรังสีอินฟราเรดขนาด 880 nm ในการเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบระบบ Thru-Beam (ตัวรับ-ตัวส่ง) รูป แสดงการเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบระบบ Thru-Beam - โดยที่เมื่อทำการจ่าย Power Supply (แรงดันไฟเลี้ยง) ขนาด 24 VDC LED สีเหลือง ทั้ง2 แกน(Tx และ Rx) จะติดทันที และในกรณีที่ไม่มีวัตถุมาตัดผ่าน LED สีเขียวก็จะติด(แกน Rx) แต่ถ้าในกรณีที่มีวัตถุมาตัดผ่าน LED สีเขียว จะเปลี่ยนเป็น สีแดงทันที(แกน Rx) ซึ่งเมื่อ LED สีแดงติด จะทำให้เอาท์พุทของ SAFETY LIGHT CURTAIN ทำงานด้วย - ซึ่งเอาท์พุทมี 2 เอาท์พุท (แบบมี NPN และ PNP ในตัวเดียวกัน หรือแบบ NPN ทั้ง 2 เอาท์พุท) โดยผู้ใช้สามารถเลือกเอาท์พุทตามความเหมาะสมกับงานที่ใช้ - มีช่วงระยะในการตรวจจับได้ไกล และมีประสิทธิภาพในการเซ็นเซอร์ตรวจจับได้สูง สามารถเชื่อถือได้ โดยมีระยะให้ผู้ใช้เลือกถึง 2 ย่าน + รุ่น Standard: 0.5 - 2.5 m + รุ่น Long Range: 1 - 7 m - มีการเลือก SAFTY LIGHT CURTAIN ให้เหมาะกับขนาดวัตถุ 2 แบบ คือ + วัตถุขนาด 30mm. + วัตถุขนาด 45mm. โดยผู้ใช้ควรเลือก SAFETY LIGHT CURTAIN ให้เหมาะสมกับขนาดวัตถุ โดยถ้าเลือกรุ่นที่ตรวจจับขนาดวัตถุได้เล็ก ความน่าเชื่อถือน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ผู้ใช้ควรจะเลือกให้เหมาะสมดีที่สุดล - ขนาดจำนวน Beam หรือจำนวนลำแสงอินฟราเรด มีให้ผู้ใช้เลือกตั้ง 4 - 64 Beam - โดยผู้ใช้สามารถต่อใช้งานเองได้ เนื่องการต่อวงจรไม่ซับซ้อน ซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก และการใช้งานไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้งานได้นาน เนื่องจากมีค่าระดับการป้องกัน IP 65 สามารถเข้าชมเยี่ยมเว็บไซด์: www.primusthai.com หรือ E-mail: [email protected] เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอขอบคุณข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง http://www.smartscan.co.uk/ http://www.machineguardsolutions.com/
Last Update : 23/04/2012 14:58:23
Tower Light มีความสำคัญอย่างไร และมีคุณสมบัติอย่างไรในปัจจุบัน
Tower Light มีความสำคัญอย่างไร และมีคุณสมบัติอย่างไรในปัจจุบัน รูปที่ 1 Tower Light ประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เป็นประเทศที่ก้าวสู่ยุคสมัยที่กำลังพัฒนา มีการเติบโตทางด้านภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย โดยในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ล้วนแต่มีเครื่องจักรผลิตสินค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบการสื่อสารแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ดังนั้นนายจ้างจึงเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้มีความรวดเร็ว และคุณภาพของงานที่ออกมานั้น ต้องมีประสิทธิภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ เพราะเหตุนี้จึงมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า“Tower Light” คือ อุปกรณ์แสดงสภาวะการทำงานของเครื่องจักร, Line Conveyer การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักรที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ, หุ่นยนต์ และเครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น โดยจะมีไฟบอกสัญญาณแสดงสภาวะการทำงานของเครื่องจักรโดย Tower Light ที่แสดงดังรูปที่ 1 ดังกล่าว จะมีอยู่ด้วยกัน5 สี คือ สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, สีน้ำเงิน และสีขาว และมี BUZZER เป็นสัญญาณเสียง โดย Tower Light มีทั้งแบบติดต่อเนื่อง และแบบติดกระพริบ มีให้เลือกใช้กับไฟ 220 VAC และไฟ 24 VDCผู้ใช้สามารถทำการสลับชั้น เพื่อต้องการเปลี่ยนสีได้ด้วยตัวเอง การให้แสงสว่างจะมีลักษณะของ LED เรียงตัวกันเป็นเมล็ดข้าวโพด ซึ่งเมื่อมี LED หลอดใดหลอดหนึ่งขาด หรือไม่ติด ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ การมองเห็นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึง 360 องศา ง่ายต่อการติดตั้งและทำการซ่อมบำรุงรักษา วัสดุที่ใช้ทำ ที่คลุมไฟ LED ทำมาจากแก้วปริซึมที่มีลักษณะโปร่งแสง และกระจายแสง ทำให้แสงที่ออกมามีความสว่าง, กว้าง และชัดเจน ตัว Tower Light มีความกว้างและความสูงที่ได้มาตรฐาน สามารถติดตั้งกับงานได้ทุกสถานที่ รูปที่ 2 ลักษณะหลอด LED ที่เรียงตัวกันเป็นเมล็ดข้าวโพด การออกแบบของ Tower Light ง่ายและสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษา เช่น ถ้าหลอด LED หลอดใดหลอดหนึ่งเสีย Tower Light ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนหลอด LED ที่เสียก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เข้าช่วยเพื่อลดความยุ่งยากของการซ่อมแซม คุณสมบัติทางเทคนิค: สามารถรองรับได้ทั้งไฟ AC และ DC ผู้ใช้สามารถสลับสีของไฟได้ด้วยตัวเอง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนถึง 360 องศา ใช้หลอด LED ทำให้ประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวนาน การประยุกต์ใช้งาน รูปที่ 3 การติดตั้ง Tower Light ตามเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รูปที่ 4 การประยุกต์ใช้งานติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ รูปที่ 5 การประยุกต์ใช้งานติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.primusthai.com
Last Update : 23/04/2012 14:56:48
ทำไมจึงต้องแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภครับผิดชอบในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้านั้น กฟน. ได้ตระหนักถึงความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า คุณภาพและการบริการ การประหยัดพลังงาน และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงานของประเทศ ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆล้วนต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งมาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆโดยผ่านการแปลงแรงดันจากหม้อแปลงไฟฟ้าหลายครั้งกว่าจะมาถึงผูใช้ไฟฟ้า แต่ละรายได้ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของการจ่ายไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมาก เพาเวอร์แฟกเตอร(POWER FACTOR :PF)หรือตัวประกอบกำลังไฟ้า เป็นตัวประกอบสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพหรือคุณภาพของการจำหน่ายไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำ มีผลทำให้ระบบการจ่ายไฟฟ้ามีคุณภาพต่ำไปด้วย การไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องเพิ่มขนาดของอุปกรณ์ จำหน่ายไฟฟ้าให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า ส่วนที่ไม่จำเป็นหรือเรียกกันว่า พลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ซึ่งไม่มีผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม นอกจากนั้นยังต้องปรับปรุงคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าให้มีแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำลงด้วย ทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดั้งนั้นหากผู้ใช้ไฟฟ้าปรับปรุง POWER FACTOR ของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ให้ขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ในที่สุด ถึงแม้ว่าได้มีการใช้ค่าปรับ POWER FACTOR เพื่อชักจูงผู้ใช้ไฟฟ้าให้ทำการปรับปรุง POWER FACTOR เพื่อการประหยัดพลังงานมาช้านานแล้วก็ตาม แต่ยังมีผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนน้อยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุง POWER FACTOR ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล การไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดทำ “โครงการศึกษาปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (POWER FACTOR) ของผู้ใช้ไฟฟ้า” และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยจำดำเนินการปรับปรุงค่า POWER FACTOR ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าต่ำกว่า 0.85 Lagging ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 11065ราย และมีค่า POWER FACTOR มากกว่า 0.85 Lagging โดยการติดตั้ง Capacitor จำนวนทั้งสิ้น 461.75 MVAR ซึ่งจะทำให้เพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น การดำเนินงานในโครงการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี PF. ของผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีค่าสูงขึ้น 0.85 Lagging ซึ่งจะเป็นการลดกำลังไฟฟ้าที่ถูกสูญเสียไป และเพิ่มความสามารถในการรับ Load ของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นทั้งของผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้จำหน่ายไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอันเป็นการประหยัดการใช้พลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้าและประเทศชาติโดยรวมผลการดำเนินงานในโครงการนี้ จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานทางด้านไฟฟ้าเป็นไปอย่างถูกวิธีและเป็นรูปธรรม โดยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า POWER FACTOR ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มี PF. ต่ำกว่า 0.85 Laggingจำนวนทั้งสิ้น 11065 ราย โดย กฟน. จะให้ความรู้คำแนะนำของประโยชน์ในการปรับปรุงค่า POWER FACTOR ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมกับเชิญบริษัทเอกชนที่มีคุณสมบัติตามข้อที่กำหนดไว้ และประสงค์ที่จะรับจ้าง กฟน. เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบและติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้าจำนวนประมาณ 461.75 MVAR โดยการประกวดราคาหรือการดำเนินการดังกล่าวพร้อมรับประกันความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งไว้เป็นเวลา2 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของ กฟน. พร้อมกับบริษัทฯดังกล่าวจะต้องตรวจสอบค่า POWER FACTOR ของผู้เข้าร่วมใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการแต่ล่ะปี และรับประกันความเสียหายของอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาที่รับประกันไว้เพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้สภาพที่ใช้งานได้ปกติโดย กฟน. จะขอรับการสนับสนุนด้านการเงินของโครงการฯกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและให้ผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมสมทบทุนติดตั้ง Capacitor และอุปกรณ์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง พร้อมกันนี้ กฟน.จะได้จัดทำแผนเพื่อการลงทุนปรับปรุงค่า PF. ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ให้มีค่า POWER FACTOR เท่ากับหรือมากกว่า0.875 ด้วย ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆในระบบไฟฟ้าได้ หรือ มีความสามารถในการปรับ Load ของอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 287.72 Mwคิดเป็นเงินที่ประเทศชาติสามารถประหยัดการลงทุนขยายระบบไฟฟ้าได้ คิดเป็นจำนวนเงิน641.103ล้านบาทต่อปี ลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย ซึ่งทำให้ประเทศชาติสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้เท่ากับ97.81 GWhต่อปีคิดเป็นเงินที่ประเทศชาติสามารถประหยัดพลังงานได้เท่ากับ141.306ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นเงินที่ประเทศสามารถปยัดได้รวมเท่ากับ782.094ล้านบาทต่อปี ในขณะเดียวกันผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้สูงขึ้นแล้วสามารถเพิ่มความสามารถของสายไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าในการรับLoad ได้เพิ่มขึ้น370.33 MW คิดเป็นเงินของผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ72.635ล้านบาทต่อปี ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 651.86 Gwhต่อปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 689.799ล้านบาทต่อปี และนอกจากนี้ยังสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารีแอคทีฟได้อีก คิดเป็นเงิน96.340ล้านบาทต่อปี และประหยัดค่าไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก Copper LossและCable Lossคิดเป็นเงิน66.13ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นเงินที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดในการใช้พลังงานได้รวมถึงล้านบาทต่อปี รวมเงินที่สามารถอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดได้ประมาณ1707.331ล้านบาทต่อปี
Last Update : 28/12/2010 08:49:55
ระบบ PLC คืออะไร?
คำว่า PLC ย่อมาจาก Programmable Logic Controller เป็นอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ ที่มีหน่วย ความจำในการเก็บ Program สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้
Last Update : 24/12/2010 10:25:48
ระบบ 2-WIRE เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยผ่านสายเพียง 2 เส้น เพื่อใช้ควบคุมการทำงา
ระบบ 2-WIRE เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยผ่านสายเพียง 2 เส้น เพื่อใช้ควบคุมการทำงานหรือแสดงผลของโหลดต่างๆ ทางปลายทางในระยะทางไกลๆ ได้มากกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระบบภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม รวมไปถึงบ้านพักอาศัยที่หรูหรา เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ละโครงการก็จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ในขณะเดียวกัน ก็จะนำเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมด้านต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมด้วย เพื่อให้อุตสาหกรรมต่างๆ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัยเหล่านั้น มีความทันสมัย สะดวกสบาย และได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด นอกจากนั้น จะต้องใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รวมถึงจะต้องช่วยอนุรักษ์พลังงานด้วย
Last Update : 23/12/2010 14:59:51
Cartridge Heater
Brand : PM
Model : CH-01
Last Update : 02:00:59 22/05/2013
Solid State Relay
Brand : PM
Model : PS Series
*
Last Update : 01:58:19 22/05/2013
Pt100 transducer
Brand : C-MAC
Model : JC9392
*
Last Update : 01:57:48 22/05/2013
MINITRACE 6000
Brand : MCC
Model : MCC 300
*
Last Update : 01:56:58 22/05/2013
General specification of inductive and capacitive proximity
Brand : AECO
Model : See Detail
*
Last Update : 01:56:05 22/05/2013
CM-013 Digital Indicator (1/4)
Last Update : 16:11:07 17/04/2012
CM-013 Digital Indicator (1/3)
Last Update : 16:10:31 17/04/2012
CM-013 Digital Indicator (1/2)
Last Update : 16:09:59 17/04/2012
CM-013 Digital Indicator (1/1)
Last Update : 16:08:57 17/04/2012

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
15
Total View
2100203
© 2000-2008 CopyRight by Primus Company Limited
Tel. 0-2693-7005, 0-2277-8027  Fax. 0-2277-1146, 0-2277-3565  Website. http://www.primusthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login