Last Update : 15/06/2020 00:00:00
Last Update : 15/06/2020 00:00:00
Last Update : 15/06/2020 00:00:00
กล่องบรรจุปลากระป๋อง
Brand : Canned fish boxes
Model : Canned fish boxes
กล่องกระดาษลูกฟูก ใช้สำหรับบรรจุปลากระป๋อง ขนาด 150 กรัม *100 กระป๋อง เพื่อการขนส่งสินค้าโฆษณาแบรนด์สินค้า และ ส่งออกต่างประเทศ ขนาด 370 X 545 x185 mm. รับผลิต 500 กล่องขึ้นไป
Last Update : 21:38:10 02/07/2020
กล่องใส่เอกสาร
Brand : Document box
Model : Document box
กล่องกระดาษลูกฟูก ใช้สำหรับบรรจุจัดเก็บ เอกสาร สำนักงาน ทั่วไป สะดวกและประหยัดพื้นที่ ขนาด 315 X 420 X 280 รับผลิต 500 ใบขึ้นไป
Last Update : 21:27:24 02/07/2020
กล่องบรรจุยารักษาโรค
Brand : Medicine packaging box
Model : Medicine packaging box
กล่องบรรจุยารักษาโรค รับน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม สามารถเรียวซ้อนได้ไม่เกิน 7 ชั้น
Last Update : 22:57:14 30/06/2020
กล่องบรรจุชิ้นส่วนหัวเทียนรถยนต์
Brand : Box for automotive spark plug parts
Model : Box for automotive spark plug parts
กล่องบรรจุชิ้นส่วนหัวเทียนรถยนต์ รับน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม สามารถเรียวซ้อนได้ไม่เกิน 7 ชั้น
Last Update : 22:44:18 30/06/2020
กล่องบรรจุชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
Brand : Electronic component box
Model : Electronic component box
กล่องบรรจุชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ รับน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม สามารถเรียวซ้อนได้ไม่เกิน 7 ชั้น
Last Update : 22:29:21 30/06/2020

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
9974
Total View
2760

Company Profile :
 
บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมการออกแบบและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ นำโดยกลุ่มผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษคราฟท์ และบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ด้วยประสบการณ์การบริการด้านบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกที่มีมายาวนานกว่า 23 ปี ก่อเกิดการบริการที่ดีและมีคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบมุ่งเน้นให้บริการ และผลิตสินค้าทีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมภิบาลควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
 

สินค้าใหม่(New Products) :
 
สินค้าแนะนำ (Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Center Containers Co., Ltd.
Tel. 02-813-1086-90  Fax. 02-813-1084-5  Website. http://www.centercontainers.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login