ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Other Materials
Last Update : 16:10:34 05/05/2020
พลาสติกไซเซอร์ (สารทำให้ยางนิ่ม)
Plasticizer ans Softeners
Last Update : 16:08:01 05/05/2020
สารตัวเติม
Filler
Last Update : 16:06:44 05/05/2020
สารช่วยในกระบวนการผลิต
Processing Aid
Last Update : 16:01:59 05/05/2020

Page View  87  
Product Information :

Product Name:  
พลาสติกไซเซอร์ (สารทำให้ยางนิ่ม)


Product Category:   ยาง และพลาสติก
Product Sub-Category:   พลาสติกไซเซอร์ (สารทำให้ยางนิ่ม)
Brand:    
Product Type :  
Short Description :   Plasticizer ans Softeners
     
 

  • AROMATIC OIL
  • NAPTHANIC OIL
  • WHITE OIL
  • DINP
  • DOP

 

© 2000-2008 CopyRight by K.S.MACHUKIJ CO.,LTD.
Tel. 034875028 ต่อ 200  Fax. 034875029  Website. www.machukij.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login