Supplier Last Update
1
บริษัท พีแอนด์พี เทรดดิ้งแมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการก่อตั้งแต่ปี 2555 โดยการเริ่มแนวความคิดจากการศึกษา การจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการของกิจกรรมต่าง ที่เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การกระจายสินค้า บริการและการแสวงหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบและการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและพึงเกิดประสิทธิผลสูงสุด
Products (27)
Knowledge (1)
2
ผ้าไหมบ้านครัว
phamaibaankrua
TEL 0879155077
Province : กรุงเทพฯ
Last login :
ร้านผ้าไหมบ้านครัว ผู้ผลิตผ้าไหมแปรรูปอาทิ ผ้าไหม, เนคไท, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าคาดเตียง, ผ้าคาดโต๊ะ, ผ้ารองจาน, ผ้าเช็ดปาก, ผ้ารองแก้ว
Products (13)
Knowledge (3)
3
บริษัท แอดออน สแควร์ จำกัด
Addon Square Co., Ltd.
TEL 02-735-9335
Province : กรุงเทพฯ
Last login :
บริษัท แอดออน สแควร์ จำกัด ผู้นำสินค้าด้าน Storage Solution บริษํทได้คัดสรร ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านเก็บของและตู้เก็บของ ที่มีคุณภาพและหลากหลายจากผุ้ผลิตชั้นนำทั่วโลก มาให้ลูกค้าได้เลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยทั้งภายในและภายนอกตัวบ้าน สำนักงาน ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มเติมสินค้าในกลุ่ม Outdoor เช่นสินค้ากลุ่มโต๊ะ เก้าอี้พับอเนกประสงค์, เก้าอี้สนาม, เรือคายัค, Stand-up Board และกลุ่มสินค้า Innovation เช่น Multipurpose silicone Rescue Tape และ Class AB Soteria throw able fire extinguisher เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ Lifestyle ในแบบของคุณ บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะคัดสรรสินค้าทีมี Innovation และคุณภาพที่ดีมาให้บริการกับลูกค้าต่อไป ขอขอบคุณ ลูกค้า พนักงานของบริษัท และกลุ่มคู่ค้าพันธมิตรทุกท่าน
Products (63)
Knowledge (1)
4
TCFF เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างไทยและจีนในการผลิตน้ำหอม สารแต่งกลิ่นสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค,น้ำมันหอมระเหย และสารสกัด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อาหาร และยา
Products (5)
5
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชน ของไทยให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไกการพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก
Products (9)
Knowledge (1)
6
ExtraTrend Co.,Ltd. <เอ็กซ์ตร้าเทรนด>
www.thumbinvest.com
TEL 0816438721,0894442273
Province : ปทุมธานี
Last login :
(1.)แบรนด์ "Extra Trend" สอน/รับออกแบบ/วาดรูป/สร้างต้นแบบ 3 มิติ CAD/CAM Training 24 hrs.(พร้อมคู่มือภาษาไทยลิขสิทธิ์เฉพาะคุณ) (2.)แบรนด์ "Softnic" จำหน่าย/วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรมลิขสิทธิ์/บริการบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ/สร้างโปรแกรมการจดจำใบหน้าระบุตัวบุคคล/ปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบ/วัดผลประกอบการ/รายงาน (3.)แบรนด์ "Thumb In West" วัตถุดิบ/ออกแบบ/ผลิต/จำหน่าย/ซ่อม/สอนประกอบ/อะไหล่ Mini CNC,Rapid Prototype,3D printer,กล้องวงจรปิด,จานดาวเทียม,นวัตกรรมเครื่องจ่ายบัตรจอดรถ,โดรนและอากาศยานไร้คนขับ(UAV),เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันประเทศ,ให้คำแนะนำงบประมาณโครงการวิจัยสำหรับนิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ (4.)แบรนด์ "Choo*Se","ชูสซีนนิน Choo*Se*Nin" Luxury Jewelry Design/Model/Premium Jewelry (4.1)แบรนด์ "Dee Ake Jewelry" บริการออกแบบ/ให้คำปรึกษา/คัดสรรอุปกรณ์ตกแต่งร้านค้า/พัฒนาแบรนด์/เครื่องประดับสำหรับตลาด USA (5.)แบรนด์ "MoreJinKokCafe" 24 hrs. อาหาร/ซุป/เครื่องดื่ม/ของหวาน/น้ำพริกสำหรับผู้ดูแลสุขภาพ Healthy & Fresh Delivery Food/Soup/Beverage/Dessert/Chilli Paste <Fusion style*Less Oil*Less Sugar*Less Sodium*Less Hot*Made to Order> (6.)แบรนด์ "Blue Designergy" New Energy Technology*Less Size*More Energy) (7.)แบรนด์ "LYN PATENT" ให้คำปรึกษา/จัดเตรียม/ยื่นเอกสารภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า จัดทำและตรวจสอบบัญชีภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อปิดงบรายวัน-เดือน-ปี ของกิจการ (8.)แบรนด์ "แอท ยูสชวล : At Usual" รับออกแบบ ผลิต ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาทางบกและทางน้ำ (9.)แบรนด์ "Kil'n" รับออกแบบ ผลิต ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เตาอบ/เตาหลอม/เตาเผา/ตู้ดูดควันและกำจัดสารพิษ/เครื่องสกัดคืนโลหะมีค่าอัตโนมัติ แบรนด์ไทยและต่างประเทศ (10.)แบรนด์ "Sa ' Ru Ad" รับออกแบบโลโก้/ป้ายโฆษณา/โบรชัวร์/แผ่นพับ/ผลิตของพรีเมี่ยมลูกค้า/คู่มือการใช้งาน/ภาพและเอกสารนำเสนอภาษาไทย,อังกฤษ,เออีซี(AEC) วิเคราะห์ ให้ข้อมูลด้านเทคนิคในการออกบูธแสดงสินค้าในประเทศไทย เออีซี(AEC) และต่างประเทศ (11.)แบรนด์ "D Share Home" รับออกแบบ/ติดตั้ง/ปรับปรุง/ต่อเติม/เดินเอกสาร/ให้เช่า เฟอร์นิเจอร์-ห้อง-พาหนะ-ระบบไฟฟ้า/อเนกประสงค์บนพื้นที่ทำงานจำกัด พร้อมอุปกรณ์อัตโนมัติและสิ่งอำนวยความสะดวก (12.)แบรนด์ "SVIT" ปริญญาตรี/โท ภาคปกติ/สมทบ/เสาร์-อาทิตย์ กพ.รับรองวุฒิ รับสมัครตรง ผู้สมัครสามารถขอเทียบโอนรายวิชาจากวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิค (ปวท.) / ปริญญาตรี /ประสบการณ์ทำงานและฝึกอบรมได้ตามระเบียบของสถาบันฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย*Bachelor of Engineering (B.Eng.) Safety Engineering/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)*Bachelor of Business Administration (B.B.A)/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)สาขาการจัดการ/การตลาด*Bachelor of Accountancy (B.Acc.)/หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)*Bachelor of Public Administration (B.P.A.)/หลักสูตรริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)*Master of Business Administration (M.B.A.)/หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) การจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม*Master of Public Administration (M.P.A.) In Public, Private, and Civil Society Sector Management (13.)แบรนด์ "Believe Impact" บริการให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ชื่อ/นามสกุล/ชื่อร้านค้า/ฃื่อแบรนด์/จัดทำสตอรี่สินค้า/จัดตั้ง/การไหว้บูชา/ปรับปรุง ศาลพระภูมิ/เจ้าที่/ตีจู่เอี๊ยะ/ภูมิทัศน์ ที่พักอาศัย/ห้างร้าน/สำนักงาน/บริการจัดหา/จัดส่ง สลากกินแบ่งรัฐบาล/แก้ไข/สร้างกำลังใจ/โค้ชความเชื่อ ส่วนตัว ทั้งในและต่างประเทศ (14.)แบรนด์ "NaNo WaTraKram" บริการให้คำแนะนำงบประมาณโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครู/อาจารย์/นักวิชาการ/องค์กร/กระทรวง/มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิเคราะห์ ออกแบบ จำหน่าย ซ่อมแซม ผลิตชิ้นส่วน สนับสนุนงานวิจัย ด้วยเทคโนโลยี(Technology)ผสานนวัตกรรม(Innovation) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น หุ่นยนต์(Robot), ระบบพิกัดระนาบสมดุล(Gyro), Nano Platinum นำมาผลิตเป็นเครื่องมือในการผ่าตัด*ด้านการแพทย์/สีพ่นบนผิวของตัวรถ มีความเงางามได้นานกว่าสีธรรมดาทั่วไป*ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์/ด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน* เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ*สายความต้านทานไฟฟ้าและจุดติดต่อไฟฟ้า/ด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ*มีความทนทาน แวววาว ไม่มีการสึกกร่อนได้ง่าย คงสภาพเดิมได้ยาวนาน , กระบวนการผลิตระดับDNA(CSCT),วัสดุกันกระสุน(Bullet Proof) , แขนกล(Arm Robot), รถเอ็กซเรย์(Mobile X-ray) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้ไฮโดรเจน ช่วยในการลดปริมาณพลังงานก่อกัมมันต์ จึงได้ปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น นำมาทดแทนการใช้แบตเตอรี่ ให้น้ำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ, วงจรควบคุมด้วยกลไกทางอุปกรณ์ไฟฟ้า(Physical & Logic Sign Control),วงจรควบคุมด้วยแผงวงจร(Control Board)
Products (141)
Knowledge (6)
7
High Quality Standard & Rare Bulldogs for stud and puppies for sale in Asia. ให้บริการพ่อพันธ์ุอิงลิชบูลด๊อกคุณภาพดีทั้งสีมาตรฐานและสีหายาก รวมทั้งจำหน่ายลูกสุนัขพันธ์ุอิงลิชบลูด๊อก
Products (5)
8
บริการจัดหาอบรมบุคลากร เภสัชกร,ผู้ช่วยประจำร้านและผู้แทนเวชภัณฑ์ โดยสำนักงานจัดหางาน BTO Recruitment Agent ที่ได้รับรองมาตรฐานกระทรวงแรงงาน -- ให้บริการออกแบบตกแต่งร้าน/ชั้นวางสินค้า/ป้ายโฆษณา โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญงานและมีความรับผิดชอบ -- บริการลงโปรแกรม ณ จุดขายหน้าร้าน (POS) -- บริการให้คำปรึกษาขอใบอนุญาต กระทรวงสาธารณสุข -- บริการให้คำปรึกษาขอหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ -- จัดอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและการก้าวสู่ร้านยามาตรฐาน ร้านยามืออาชีพ
Products (66)
Knowledge (11)
10
หจก.บีโต้ ฟาร์มาซี
BTO PHARMACY Partnership Limited
TEL 0-2580-8880
Province : กรุงเทพฯ
Last login :
จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ แนะนำและให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
Products (112)
11
บริษัท ภูเก็ตค้าซีเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, บล็อกปูถนน, บล็อกผนัง, กำแพงกันดินสำเร็จรูป, แผ่นพื้นสำเร็จรูปมีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี และปี 2557 บริษัทฯได้ขยายงานด้านเสาเข็ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการปรับปรุงสินค้าโดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลัก เช่น บริษัทฯได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) บล็อกผนังเป็นรายแรกของภาคใต้ เป็นสิ่งยืนยันความมั่นใจ
Products (20)
Knowledge (1)
12
ผู้ผลิต เสาหงส์, เสากินนรี, เสาช้าง, เสาไฟประติมากรรม, เสาไฟสนาม, ป้ายซอย, ป้ายบอกทาง,ป้ายประติมากรรม, งานประติมากรรมต่างๆ
Products (28)
13
บริษัท สันต์ไทย จำกัด
Shun Thai Co.,Ltd.
TEL 034-834380-2
Province : สมุทรสาคร
Last login :
บริษัท สันต์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518โดยเริ่มจากเป็นผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุง ต่อมาจึงขยายและพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม้โรงเลื่อยและเฟอร์นิเจอร์แบบต่อเนื่องจนครบวงจร โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดระดับสูงทั้งในและต่างประเทศทั่วทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ต่อมาบริษัทฯเล็งเห็นว่า สันต์ไทยควรมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและรองรับความต้องการของตลาดมากขึ้นจึงเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และขยายกำลังการผลิตสินค้าเหล่านั้นได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน รวมถึงประตู หน้าต่าง และไม้ปูพื้น โดยยังคงมุ่งเป้าไปที่ตลาดระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ หลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นมาก สันต์ไทยจึงเริ่มสร้างตราสินค้าที่มีชื่อทันสมัย และ เป็นสากลมากขึ้นโดยสร้างตราสินค้า “Splendor” และ “Muse” สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Outdoor Furniture และ Indoor Furniture ทุกประเภทและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้
Products (191)
14
จำหน่ายโคมไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ป้ายไฟฉุกเฉิน อปุกรณ์ไฟฟ้า หลอดประหยัดไฟ ที่ได้มาตรฐานจาก( สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม E.Z.P.LIGHT ELECTRIC.CO.,LTD. บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโคมไฟฟ้าฉุกเฉินโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินระบบไฟฉุกเฉินชนิดตู้รวมภายใต้เครื่องหมาย การค้า MAX BRIGHT-C.E.E. อีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก (SEALED LEAD ACID BATTERY) โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน และระบบไฟ ฉุกเฉินชนิดตู้รวม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ MAX BRIGHT-C.E.E. รวมถึงด้านเทคโนโลยี่การผลิตระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
Products (214)
Knowledge (15)
15
กุสุมาอินเตอร์เทรดดิ้ง ตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย-ให้บริการเครื่องจักรจากผู้ผลิตชั้นนำในยุโรปและเอเชียได้แก่ สว่านไฟฟ้า-ต๊าปเกลียวฐานแม่เหล็ก (Magnet base power drilling-thread cutting machine) ดอกเจ๊ตบอส (Broach cutter/annular cutter/core drill)และเครื่องกัดขอบ-ลบมุม-บากเหล็กแผ่น(Chamfer/beveling machine)เครื่องตัด-บากท่อด้วยแก๊ส เพื่อเตรียมงานเชื่อม รวมทั้งจำหน่ายใบเลื่อยสายพาน HSS จากประเทศเยอรมัน
Products (40)
Knowledge (7)

Construction

บริษัทที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูงสุด
อันดับ  ชื่อบริษัท ผู้เข้าชม
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด
SIAM ART CERAMIC CO.,LTD.
574,570
บริษัท วี คิวบ์ จำกัด
V-Cube Co.,Ltd.
404,028
บริษัท สระบุรีสกรู จำกัด
Saraburi Screw
387,732

Garment

บริษัทที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูงสุด
อันดับ  ชื่อบริษัท ผู้เข้าชม
คริสตัลสตาร์
Crystal Star
700,734
บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด
THAI OCEAN INDUSTRIES CO., LTD.
488,866
ไฮบิวรี่
HIGHBURY
407,746

Agriculture

บริษัทที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูงสุด
อันดับ  ชื่อบริษัท ผู้เข้าชม
นวพันธุ์ฟาร์ม
Navaphan Farm
544,806
บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด
Super Products Co., Ltd.
370,661
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
Siam Dragon Part Co.,Ltd.
282,276

Environment

บริษัทที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูงสุด
อันดับ  ชื่อบริษัท ผู้เข้าชม
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด
Chiwadi Products Co.,Ltd
168,356
บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด
Encotec Co.,Ltd.
157,768
เอสพี ซันเพาเวอร์
SP SunPower
126,736

Jewelry

บริษัทที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูงสุด
อันดับ  ชื่อบริษัท ผู้เข้าชม
ดารารัตน์ จิวเวลรี่
Dararat Jewelry and Gems.
1,514,088
ปากน้ำนพเก้า เจมส์แอนด์จิวเวลรี่
pngems and jewellry
833,631
คริสตัลสตาร์
Crystal Star
700,734

Resort

บริษัทที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูงสุด
อันดับ  ชื่อบริษัท ผู้เข้าชม
บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด
Encotec Co.,Ltd.
157,768
บริษัท ธนชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Thanachai Sales and Service CO., LTD.
100,510
-
-
70,402

สินค้าต้องการขาย จากซัพพลายเออร์

 • เครื่องตีสกรู
 • 1202
 • ลวดหนาม
 • อิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.
 • HOOPING MACHINE
 • หลอดประหยัดไฟฟอกอากาศ
 • แหวนทับทิมสยาม
 • เศษหนังสือเล่ม
 • ซีแพคโมเนีย เซ็นจูเรียน Centurion แพรเฟื่องฟ้า 
 • TD 36KV 40.5kv 1600A 25KA (JUC632) ขัดขวางสูญญากาศ vacuum interrupter for VCB
 • Mosaic
 • พาเลท ขนาด 100x110
 • Cow Waxy Finished Leather
 • DIAMOND CUTING
 • Modern s0017
 • ยางสังเคราะห์
 • อิฐเบา EKOBLOK
 • ผ้า
 • แหวน
 • พาเลทไม้เก่า
 • บู๊ชพลาสติกสีดำ(เล็ก)
 • เสื้อญี่ปุ่น ชุดฮัปบิ
 • มือจับ สีเงา 128x140mm
 • ลูกปืนเม็ดกลมโลหะ ลูกปืนเม็ดกลมพลาสติก ลูกปืนเม็ดกลมเซรามิก ตลับลูกปืน เม็ดกระบอก เม็ดหมอน เม็ดเข็ม
 • ไดเร็คต้าหัวหกเหลี่ยม M7x50
 • มือจับอลูมิเนียมตัววีลาย 2376mm.
 • ผ้าทรีคอท
 • สีย้อมไม้พื้น มะฮอกกานี สูตรเงา 3.785 ลิตร
 • INDPRO CIRCOIL T 100
 • ชุดว่ายน้ำ