นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Soxtec8000
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
Last Update : 11:33:45 24/08/2017
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 11:32:37 24/08/2017
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รุ่น Bench Top
Brand : SP Scientific - Virtis, USA.
Last Update : 15:44:53 23/08/2017
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รุ่น Advantage
Brand : SP Scientific - Virtis, USA.
Last Update : 15:42:58 23/08/2017

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2862
Total View
92713
© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login