นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  281  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องผสมตัวอย่าง MB800


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องปั่นละเอียด - Homoginizer
Brand:   Kinematica, Switzerland 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

MB 800 Laboratory Mixer เป็นเครื่องปั่นผสมตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อการเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์และงานควบคุมคุณภาพ เหมาะสำหรับการใช้เตรียมตัวอย่างที่สามารถถูกตัดเป็นชิ้นขนาดเล็กๆได้

- ใช้งานง่ายด้วยปุ่มหมุนเปิด – ปิดเครื่องและปุ่มควบคุมความเร็วในปุ่มเดียวกัน

- การประกอบชุดผสมและฝาปิดครอบเข้ากับตัวเครื่องทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

- เครื่องจะทำงานเมื่อชุดผสมและฝาปิดครอบอยู่ในตำแหน่ง

- ภาชนะใส่ตัวอย่างมีหลากหลายขนาด

- มอเตอร์มีความเงียบในการทำงานพร้อมระบบระบายความร้อน

- ใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของเหลวและของแข็ง

 

ปริมาตรตัวอย่างต่ำสุด

2000 ml

ปริมาตรตัวอย่างสูงสุด

4000 ml

ความเร็วรอบของหัวปั่น

1000 ถึง 17000 rpm

ไฟฟ้า

230 V ± 10 %, 50Hz

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login