นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  272  
Product Information :

Product Name:  
ชุดวัดค่า Hectolitre Weight (Sinar Nilema Litre Hectolitre)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ
Brand:   Sinar, U.K. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

ชุดวัดค่า Hectolitre Weight (Sinar Nilema Litre Hectolitre)

-ชุดตวงตัวอย่างสำหรับวัดหาค่า Hectolitre Weight ซึ่งให้ปริมาตรการตวงที่เต็มลิตรทำให้ค่าการวัดมีความแม่นยำ

-ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งน้ำหนักแบบ 2 ตำแหน่ง

 

The Sinar Nilema Litre Hectolitre Weight System provides laboratory grade hectolitre weight measurement for cereals, oil seeds and other bulk commodities. The Nilema Litre operates on a full litre of sample to ensure that results are accurate and representative of the larger bulk.
The Sinar Nilema Litre is very easy to use, the sample is loaded into a hopper where it is dropped from a precise height into a cylinder which then closed with a sliding blade. Once the sample is trapped, the excess can be tipped away and the sample is weighed to determine the bulk density.
The Sinar Nilema Litre is ideal for anybody looking to obtain laboratory levels of accuracy on hectolitre weight readings.

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login